Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 13  Μαρτίου 2016  :
~


 Ένας άνθρωπος με πολύπλευρο ταλέντο είναι: δάσκαλος , μαθητής , συγγραφέας, αναγνώστης , ομιλητής , ακροατής . χωρίς να παραμερίζει την διδασκαλία .- Ξέρεται ,  πως δεν πιστεύω ότι έχει καταφέρει ποτέ κανείς να διδάξει τίποτε σε κανέναν .-Αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας .- Το μόνο που ξέρω είναι ότι όποιος θέλει να μάθει θα μάθει .- Και ίσως ο δάσκαλος είναι ένας διευκολυντής , κάποιος που απλώνει τα πράγματα μπροστά στους άλλους και τους λέει πόσο ενδιαφέρον και υπέροχο είναι αυτό και τους προσκαλεί να φάνε .- (Κάρλς Ρόντζερς ).-
~ 13 Μαρτίου
Πουπλίου επισκόπου Αθηνών († β΄αι.), Νικηφόρου πατριάρχου (1) Κων/πόλεως (†846). Ιερομάρτυρος Μαρίου επισκόπου Σεβαστείας.Μαρτύρων Αβίβου του Αιγυπτίου, Αφρικανού, Πουπλίου, Τερεντίου και Χριστίνης της εκ Περσίας.
(1) Ο άγιος Νικηφόρος χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το Πάσχα του 806. Επί βασιλείας του σφοδρού εικονομάχου Λέοντος του Ε΄, αναγκάστηκε να παραιτηθεί στα μέσα του 805 και να ζήσει εξόριστος για δεκατρία χρόνια σε κάποιο μοναστήρι. Μετά το θάνατο του Λέοντα ο Νικηφόρος επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, επί ημερών Μιχαήλ Α΄. O βασιλιάς υποσχέθηκε να επαναφέρει τον Νικηφόρο στην Πατριαρχεία, με την προϋπόθεση να μην ανακινήσει πλέον το ζήτημα της αναστήλωσης των Αγίων εικόνων. O άγιος δε συμφώνησε και απομακρύνθηκε και πάλι από την Κωνσταντινούπολη. Εκοιμήθη οσιακά στις 2 Ιουνίου του έτους 828. Μετά τον θρίαμβο των Αγίων εικόνων, την απομάκρυνση του πατριάρχου Ιωάννη από τον θρόνο και την εκλογή του Μεθόδιου, ενεκρίθη από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα η ανακομιδή των λειψάνων του μακαριστού πατριάρχου στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι ο Μεθόδιος ακολουθούμενος από ιερείς και πλήθος πιστών, μετέβη στη μονή Αγ. Θεοδώρου όπου βρισκόταν το σεπτό λείψανο, το οποίο αφού τοποθέτησε σε πολυτελή λειψανοθήκη, το μετέφερε με το βασιλικό πλοίο στη Κωνσταντινούπολη. Εκεί το υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές οι βασιλείς και η Σύγκλητος και στη συνέχεια το απέθεσαν στη Μεγάλη Εκκλησία. Έπειτα από ολονύκτια και αγρυπνία το μετέφεραν στο Ναό των Αγίων Αποστόλων στις 13 Μαρτίου, την ίδια ημερομηνία όπου ο Άγιος είχε εξοριστεί. ~

Στις 13/03/2016 εορτάζουν:

Κυριακή της Τυρινής, Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος Πούπλιος, Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αθηνών
~
Βιογραφία
Η εξορία των Πρωτοπλάστων  Η εξορία των Πρωτοπλάστων Η εξορία των Πρωτοπλάστων  Η εξορία των Πρωτοπλάστων  Η εξορία των Πρωτοπλάστων  Η εξορία των Πρωτοπλάστων «Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.» (Ματθ. στ’ 14-21)
Η τέταρτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο της τρυφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό ως το τελειότερο και εκλεκτότερο δημιούργημα του Θεού, ως «εικόνα και καθ' ομοίωσις» αυτού ( Γέν.1,26). Πλάστηκε να ζει αιώνια μέσα στη χάρη και τις ευλογίες του Θεού, ατέρμονο βίο άπαυτης ευδαιμονίας. Αυτή τη σημασία έχει η βιβλική διήγηση περί του κήπου της Εδέμ (Γεν.2 ο κεφ.). Ο άνθρωπος έκαμε κακή χρήση της ελεύθερης βούλησής του και προτίμησε το κακό. Ο αρχέκακος διάβολος τον παρέσυρε στην πτώση και την καταστροφή. Αυτό του στέρησε τον παράδεισο, δηλαδή την αέναη και ζωοποιό παρουσία του Θεού και την κοινωνία των ακένωτων ευλογιών Του.
Μέγα χάσμα ανοίχτηκε ανάμεσά τους (Εφ.2,13). Η αγία Γραφή αναφέρει συμβολικά πως οι πρωτόπλαστοι διώχτηκαν από τον κήπο της Εδέμ και δύο αγγελικά όντα τάχθηκαν να φυλάγουν με πύρινες ρομφαίες την πύλη του, για να μην μπορούν να την παραβιάσουν αυτοί. Το ατέλειωτο δράμα του ανθρωπίνου γένους άρχισε!
Ο Αδάμ και η Εύα τότε κάθισαν απέναντι από τον κήπο της τρυφής και θρηνούσαν για το κακό που τους βρήκε.
Αναλογίζονταν την πρότερη ευδαιμονία τους, την σύγκριναν με την τωρινή δυστυχία τους, προέβλεπαν το μέλλον ζοφερό και γι' αυτό έκλαιγαν γοερά. Τα καυτά τους δάκρυα πότιζαν την άνυδρη γη και οι σπαραχτικές κραυγές τους έσπαζαν την ηρεμία της έξω του παραδείσου ερήμου.
Όμως δυστυχώς ο θρήνος των πρωτοπλάστων δεν ήταν αποτέλεσμα μεταμέλειας για την ανυπακοή και την ανταρσία τους κατά του Θεού. Δεν ήταν πράξη μετάνοιας και αίτημα συγνώμης προς το Θεό, αλλά ωφελιμιστικός σπαραγμός. Δε θρηνούσαν για τη χαμένη αθωότητα και αγιότητα, αλλά για τη χαμένη υλική ευμάρεια του παραδείσου. Ούτε ένας λόγος μετάνοιας δεν ακούστηκε από τα χείλη τους! Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως αν εκείνη την τραγική στιγμή οι προπάτορές μας μετανοούσαν ειλικρινά και ζητούσαν ταπεινά συγνώμη από τον απόλυτα φιλάνθρωπο Θεό, θα είχαν αποκατασταθεί στην πρότερη της πτώσεως κατάστασή τους.
Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’.
Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος, ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.
 ~  Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε, τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.
~ Απολυτίκιο Αγ. Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ : https://youtu.be/AGvyElHDYrQ  .-


Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα
Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ησαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο: «Τι σημαίνει το: Αγιασθήτω το όνομά σου;» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιασθεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη».
Γεροντικόν
Κυριακή της Τυρινής

Κυριακή της Τυρινής
 
Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής της Συγριανής

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής της Συγριανής
 
Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων
 
Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσι....
 
Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια

Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στ....
 
Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας

Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας
 
Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδωρος, Ελπιδίος, Καπίτων και Αιθέριος

Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδ....
 
Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο

Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Α....
 
Κυριακή των Απόκρεω

Κυριακή των Απόκρεω
 
Ψυχοσάββατο
~
***  Με άστατο καιρό η παρέλαση του Καλαματιανού Καρναβαλιού 

Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Κυριακή 13/3/2016 προβλέπεται άστατος. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια μικρά διαστήματα, με ανοίγματα του καιρού. Από τις πρώτες μεσημβρινές έως και τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα κυμανθεί από 55-85%. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ. Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μικρότερες ποσότητες, ενώ θα πέσουν και λασποψιχάλες. Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το meteoclub.gr και το kalamata.meteoclub.gr/ - 

***  Κερκόπορτα για άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές         
     
Το περιθώριο σε ορισμένα καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, να μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά κι άλλες Κυριακές του χρόνου δίνει με απόφασή της η τοπική αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλειφέρη.
Τους προηγούμενους μήνες η κα Αλειφέρη είχε ζητήσει τη γνώμη του Δήμου Καλαμάτας, εισηγούμενη την προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όμως, λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου, είχε ταχθεί κάθετα αρνητικά για όλα τα καταστήματα.
  Για την Καλαμάτα
Με την προχθεσινή της απόφαση η κα Αλειφέρη σημειώνει ότι κατά την τεκμηρίωσή της σε ορισμένες περιοχές της Μεσσηνίας εκδηλώνεται αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον όλες τις Κυριακές του έτους (κυριακάτικες αγορές, τουριστικοί και παραθεριστικοί προορισμοί), ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.
Έτσι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πόλη της Καλαμάτας, στην απόφαση της κας Αλειφέρη προβλέπεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία όλες τις Κυριακές του χρόνου των καταστημάτων παραδοσιακών-τουριστικών ειδών στην οδό Ναυαρίνου και των καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων στην περιοχή της Βέργας.
  Υπόλοιπη Μεσσηνία
Για την υπόλοιπη Μεσσηνία στην απόφαση ορίζεται:
-Στο ∆ήμο ∆υτικής Μάνης τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά όλες τις Κυριακές του έτους
-Όλες τις Κυριακές του χρόνου μπορούν να είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα στο Κοπανάκι και τη Μαραθούπολη του ∆ήμου Τριφυλίας, καθώς και στη Φοινικούντα και τη Γιάλοβα του ∆ήμου Πύλου – Νέστορος
-Στο Πεταλίδι του ∆ήμου Μεσσήνης τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά τις δύο τελευταίες Κυριακές του Ιουλίου και όλες τις Κυριακές του Αυγούστου
-Στην Κορώνη του ∆ήμου Πύλου-Νέστορος μπορεί να είναι ανοικτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές από 1η Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου του έτους
-Στη Μεθώνη του ∆ήμου Πύλου – Νέστορος τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά τις Κυριακές κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο
-Στην Πύλο η απόφαση επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου του έτους.
Τα εμπορικά καταστήματα στις υπόλοιπες περιοχές θα λειτουργούν τις Κυριακές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο ωραρίου που καθορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013.
Η συγκεκριμένη απόφαση της αντιπεριφερειάρχη μπορεί να αναθεωρείται κάθε χρόνο με απόφαση που εκδίδεται τον Ιανουάριο, ενώ εάν δεν εκδοθεί νέα, θα συνεχίζει να ισχύει η προηγούμενη.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***   Η Καλαμάτα τα κατάφερε, είμαστε πλέον στα Ρεκόρ Γκίνες! (φωτογραφίες και βίντεο)         
       
Ένα απόγευμα που θα θυμούνται για πάντα, έζησαν όσοι βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ο λόγος που το έκανε ξεχωριστό είναι ότι πριν λίγο καταρρίφθηκε ένα ρεκόρ γκίνες στο χορό Μπατσάτα.
Τελικά στη δοκιμασία μαζεύτηκαν 740 άτομα, έναντι των 704 που ήταν μέχρι σήμερα και χόρεψαν για 15 λεπτά συνεχόμενα.
Όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ ένα μεγάλο πάρτι έχει στηθεί στην πλατεία της Καλαμάτας.
Βίντεο 1 .-  Λήξη- Πανηγυρισμοί! Ρεκόρ Γκίνες Μπατσάτα στην Καλαμάτα 12-3-2016 : https://youtu.be/WCg0UYS_Tx0  .-
Βίντεο 2 .-  Καλαμάτα- Ρεκόρ γκίνες στο χορό Μπατσάτα- 12/3/2016 Έναρξη : https://youtu.be/8XvRIssm2tA .-
Βίντεο 3 .- Ρεκόρ Γκίνες Μπατσάτα στην Καλαμάτα 12-3-2016  : https://youtu.be/dPGPX6E3xZM .-

***  Βουλιάζουν… στη λύση με την ΤΕΡΝΑ για τα απορρίμματα 

Παρά τις διαφωνίες κομματικών και αυτοδιοικητικών του ΣΥΡΙΖΑ-Η σύμβαση με… καλύτερους όρους είναι η επικρατέστερη λύση Δαιδαλώδες παραμένει το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Δήμων, υπουργείων, Περιφέρειας Πελοποννήσου, κομματικών και αυτοδιοικητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δεν υπάρχει και κάποιο σημάδι που να δείχνει ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι δυνατόν να ομονοήσουν όλες οι πλευρές. Οι Δήμοι στην πλειοψηφία τους φαίνεται να συντάσσονται με τη νέα γραμμή της κυβέρνησης, η οποία διαπραγματεύεται καλύτερους όρους στη ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ. Ο περιφερειάρχης Π. Τατούλης επιμένει να υποστηρίζει τα… δικά του περί υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία και τους όρους που υπήρχαν στο διαγωνισμό, ενώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν είτε άμεσα (Πελοπόννησος Πρώτα) είτε έμμεσα (Στ. Μπεχράκης, δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος για την αυτοδιοίκηση της Ν.Ε. Μεσσηνίας). Και μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ υπήρξαν και τις τελευταίες ημέρες εξελίξεις οι οποίες προκαλούν ερωτηματικά. Προχθές, παραιτήθηκε, αιφνιδιαστικά, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, μέλη του οποίου είναι οι Δήμοι, δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Ηλίας Ανδρικόπουλος. Την προηγούμενη ημέρα συνεδρίασε ο Φορέας και διαπιστώθηκε ότι οι Δήμοι δεν έχουν κοινή πρόταση να αντιπαραθέσουν στην πρόταση της κυβέρνησης. Οι εξελίξεις αυτές θεωρείται ότι ευνοούν το σχεδιασμό της κυβέρνησης, για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ, αφού οι Δήμοι δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δεν έχουν να προτείνουν άλλη λύση. Σε ό,τι αφορά την προχθεσινή συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, σε αυτή παραβρέθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας (και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος) και παρουσίασε τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δήμαρχος Καλαμάτας προέβη σε τοποθέτηση, αναφέροντας ότι η Καλαμάτα έχει από τους πρώτους παραδώσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος είπε ότι υπάρχουν δύο σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων: ο ένας είναι ο διαγωνισμός της Περιφέρειας και ο άλλος είναι η πρόταση του υπουργείου, που περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο διαγωνισμό της Περιφέρειας σε κάποια σημεία. Προφανώς, υπάρχει συμφωνία και από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς Περιφέρειας στη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Η εκτίμηση του κ. Νίκα είναι ότι οι δήμαρχοι δεν έχουν συγκεκριμένη πρόταση, αφού μόνο 5 Δήμοι από τους 26 έχουν κάνει βήματα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ τα πρόστιμα επικρέμανται. Αν επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους, προφανώς δεν πρέπει να πληρώσουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν με την προσωρινή διαχείριση. Για τους Δήμους ένας δρόμος υπάρχει σε σχέση με τους δύο σχεδιασμούς: ας στηρίξουν την προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς κυβέρνησης για τροποποίηση του διαγωνισμού. Μάλιστα, η προσπάθεια από πλευράς Δήμων πρέπει να είναι στην κατεύθυνση περαιτέρω βελτιώσεων, ιδιαίτερα στο ζήτημα της τιμής, η οποία πρέπει να είναι σαφώς μικρότερη, διότι η υπάρχουσα τιμή δεν μπορεί να περάσει από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να επιτευχθούν συμφωνίες τέτοιες οι οποίες θα εξυπηρετούν και τους Δήμους και θα συμφωνεί σε αυτό και η Περιφέρεια. Για τη Μεσσηνία υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς αυτή βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τους άλλους νομούς, διότι με την πρόταση της κυβέρνησης καταργείται η εγκατάσταση στην Καλλιρρόη. Αυτό σημαίνει ότι τα σκουπίδια της Μεσσηνίας πρέπει να μεταφέρονται και, βεβαίως, υπάρχει σκληρή αντίδραση και από την Παλιόχουνη και από τον Ευρώτα, οι οποίοι δε δέχονται τα σκουπίδια της. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά και για το ζήτημα αυτό ενδεχομένως να υπάρχει λύση, όπως εκτίμησε ο δήμαρχος Καλαμάτας».Του Αντώνη ΠετρόγιαννηΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑΑντίθετη στη διαχείρισηαπορριμμάτων με ΣΔΙΤ-Στην ολομέλεια της περιφερειακής παράταξης εκφράστηκε η αυτοτέλειά της και ο αυτοδιοικητικός της χαρακτήρας Την Τετάρτη 9 Μαρτίου συνήλθε στο Παλιό Δημαρχείο της Τρίπολης ολομέλεια της Περιφερειακής Παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «Πελοπόννησος Πρώτα». Στην ολομέλεια συμμετείχαν οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι, μέλη και φίλοι της παράταξης και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από όλους τους νομούς. Κατά τον αναλυτικό απολογισμό της παράταξης, ο επικεφαλής Νίκος Πατσαρίνος επικεντρώθηκε στο μεγάλο θέμα των απορριμμάτων, στα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-20013 και στα έργα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στα προβλήματα που απασχολούν τις τρέχουσες δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και απορρέουν πρωτίστως από την παντελή απουσία στρατηγικής ανάπτυξης και ιεράρχησης των στόχων. Δεν παρέλειψε, τέλος, να υπογραμμίσει τη δικαίωση της παράταξης για την αμετακίνητη στάση της στο θέμα εκλογής Συμπαραστάτη του Πολίτη σχετικά με την υπόθεση Μπουλούκου. Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκαν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι των άλλων νομών. Στη συζήτηση που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η αυτοτέλεια της παράταξης και ο καθαρά αυτοδιοικητικός της χαρακτήρας, ενώ επικαιροποιήθηκαν οι προγραμματικοί της στόχοι, οι αρχές και οι προτεραιότητές της. Η «Πελοπόννησος Πρώτα» θα συνεχίσει να υπηρετεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις, τις αρχές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της Διαφάνειας. Γνώμονας σε όλες της τις αποφάσεις είναι η προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος, του Δημοσίου Χρήματος και η προστασία των λαϊκών στρωμάτων. Αντιμάχεται τα μεγάλα συμφέροντα, την αδιαφάνεια, το έλλειμμα δημοκρατίας, την παραπληροφόρηση και την απουσία ιεραρχημένων αναπτυξιακών στόχων που περισσεύουν στην πολιτική Τατούλη. Επίσης, αναζητήθηκαν τρόποι ώστε να οργανωθεί και να επιτευχθεί η ευρύτερη συμμετοχή των μελών στα δρώμενα της Περιφέρειας. Η συμμετοχή των μελών της, η επεξεργασία και η αξιοποίηση απόψεων και θέσεων και η προσέγγιση των τοπικών θεμάτων από τους ίδιους τους πολίτες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στη δημοκρατική λειτουργία της παράταξης. Όπως ήταν αναμενόμενο και λόγω της επικαιρότητας του θέματος, στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν εκφράστηκε η αγωνία για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Για μια ακόμα φορά υποστηρίχθηκε η βαθιά πολιτική, φιλοπεριβαλλοντική και δημοκρατική θέση της παράταξης πως η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί από τους Δήμους. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων πρέπει: 1. Να αναθεωρηθεί άμεσα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και να ολοκληρωθούν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης από τους Δήμους 2. Να στηριχθούν οι Δήμοι θεσμικά και οικονομικά για την υλοποίηση της εναλλακτικής πρότασης που στηρίζεται στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση, στην ανάκτηση υλικών και στην ελαχιστοποίηση της ταφής των υπολειμμάτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τέλος, το σχετικό δελτίο Τύπου ολοκληρώνεται με την εξής παρατήρηση: «Ως εκ τούτου, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου με ΣΔΙΤ». - 
~
***  Νικολάκου για Σπίρτζη: «Έχει κάνει σημαία του μια παθογενή ρουσφετολογική πρακτική»         
     
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αδιαπραγμάτευτη στην ολοκλήρωση των έργων υποδομής 
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το κλιμάκιο συνεργατών του κ. Σπίρτζη που επισκέφθηκε τα έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις σχετικές εξαγγελίες, η θεματική αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Ντίνα Νικολάκου, δήλωσε:
«Ο “περιοδεύων θίασος” των συνεργατών του κ. Σπίρτζη, που παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως άλλος “Άη Βασίλης”, προσφέροντας δώρα στους Πελοποννήσιους πολίτες, υπηρετεί μια πολιτική αντίληψη “Μαυρογιαλούρικης λογικής”, την οποία η Περιφερειακή Αρχή απορρίπτει και καταδικάζει.
Ο κ. Σπίρτζης, ως υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έχει κάνει σημαία του μια παθογενή ρουσφετολογική πρακτική και συνιστά ένθερμο θιασώτη του “κατόπιν των ενεργειών μου”.
Όλα ανεξαιρέτως τα έργα που παρουσιάστηκαν από τον “περιοδεύοντα θίασο” ως δώρα, πρόκειται για έργα που παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις και θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί στους Πελοποννήσιους πολίτες εδώ και καιρό. Ευθύνη γι’ αυτό ασφαλώς και έχουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η κύρια ευθύνη ανήκει ωστόσο στη σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, η οποία εδώ και ένα χρόνο και πλέον χαρακτηρίζεται από πλήρη ανυπαρξία έργου.
Εκφραστής της μεγαλύτερης “πολιτικής κωλοτούμπας”, ο τέως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και νυν υπουργός κ. Σπίρτζης, ενώ παλαιότερα κατηγορούσε τις συμβάσεις παραχώρησης για να γίνει αρεστός στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα πανηγυρίζει γιατί αυτός και οι συνεργάτες του αποπλήρωσαν τις υποχρεώσεις του κράτους στην παραχωρησιούχο εταιρεία, επιβαρύνοντας τους Έλληνες και Πελοποννησίους πολίτες με 100 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.
Οι θιασώτες του “δεν πληρώνω – δεν πληρώνω” σήμερα παρουσιάζονται ένθερμοι υποστηρικτές και βασικοί συνομιλητές αυτών που μέχρι χθες κατηγορούσαν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να παρουσιάζουν ως αποτέλεσμα της δικής τους διαπραγμάτευσης στους πολίτες τις συμβατικές υποχρεώσεις της παραχωρησιούχου εταιρείας.
Ο κ. Σπίρτζης εμφανίζεται ως “ντήλερ” που μοιράζει ως “δώρα” τις μελέτες του παραχωρησιούχου, θεωρώντας τους Πελοποννησίους “ιθαγενείς”. Ταυτόχρονα, παλεύει να καταργήσει κάθε κανόνα διαφάνειας και κάθε διαγωνιστική διαδικασία, επιβάλλοντας ως πρακτική του υπουργείου τις απευθείας αναθέσεις.
Παρουσιάζουν με πανηγυρικό τρόπο την περιμετρική της Καλαμάτας, χωρίς ωστόσο να πουν οι εκπρόσωποι της αριστερής κυβέρνησης στους πολίτες ότι αποδέχθηκαν κόστος 200 εκατομμυρίων ευρώ για απόσταση μόλις 11 χιλιομέτρων.
Αποσιώπησαν, επίσης, την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Σουληνάρι – Κορυφάσιο, που ανήκει στην ευθύνη του υπουργείου, παρουσιάζοντάς το ως ολοκληρωμένο, παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζει, τα οποία επανειλημμένα έχει αναδείξει η Περιφερειακή Αρχή.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει αδιαπραγμάτευτη στην ολοκλήρωση του δυτικού άξονα με το τμήμα Καλό Νερό – Τσακώνα, στην άμεση υλοποίηση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων της παραχωρησιούχου εταιρείας στον οδικό άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και την ξεκάθαρη θέση του υπουργείου για τους σημαντικούς αναπτυξιακούς άξονες της Μεσσηνίας Καλαμάτα – Ριζόμυλος και Πύλος – Μεθώνη. Μη διανοηθεί, επίσης, κανένας να πιστέψει ότι μπορεί να επιβάλλει νέα διόδια στην Πελοπόννησο.
Ας αφήσει ο κ. Σπίρτζης και οι πολιτικοί συνοδοιπόροι του τις έωλες υποσχέσεις και τους πανηγυρισμούς για διαπραγματεύσεις, που κυρίως ικανοποιούν τα αιτήματα του παραχωρησιούχου, και ας αντιληφθεί ότι στην Πελοπόννησο η Περιφερειακή Αρχή με την ισχυρή λαϊκή εντολή των πολιτών της θα αξιοποιήσει πλήρως όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το θεσμικό της ρόλο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος». 

***  Πλημμύρισε από καρναβαλιστές και χορευτές η πλατεία της Καλαμάτας (φωτογραφίες και βίντεο)         
      
 
 
Πλήθος κόσμου βρίσκεται από το πρωί στην πλατεία της Καλαμάτας, από τη μια ο τελικός των παιχνιδιών του Καλαματιανού Καρναβαλιού και από την άλλη οι οδηγίες για το ρεκόρ που θα προσπαθήσει να σπάσει σήμερα η Καλαμάτα χορεύοντας μπατσάτα.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο ρεκόρ θα πρέπει γύρω στις 4 να βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, ενώ σχετικά με τα παιχνίδια του καρναβαλιού οι βραβεύσεις θα γίνουν αύριο.  Video: https://youtu.be/baCcipQZG-4  .-
  Βίντεο : Πλατεία Καλαμάτας 12/3/2016   :


***  Θανατηφόρο τροχαίο στα Αρφαρά (φωτογραφίες και βίντεο)         
       
 
Τη ζωή του έχασε χθες το μεσημέρι ένας 85χρονος άνδρας, ένα χιλιόμετρο έξω από τα Αρφαρά στο δρόμο προς Άγριλο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οδηγούσε ένας 75χρονος ξέφυγε από την πορεία του,  έπεσε σε χαράδρα και κατέληξε πάνω  σε μια ελιά..
Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και ο οδηγός του οχήματος.

***  Τεσσερισήμισι ώρες για να πουν ότι δε θέλουν το σχέδιο Π.Δ. του Κυπαρισσιακού κόλπου στο Δ. Σ Τριφυλίας         
     
«Χάθηκε η μπάλα» για ένα θέμα νομικό και τεχνικό, με αφορισμούς και καταγγελίες…
Τεσσερισήμισι ώρες διήρκεσε η συζήτηση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Κυπαρισσιακού κόλπου στην προχθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, για να καταλήξει το Σώμα, χωρίς ομοφωνία, ότι δεν το θέλει.
Από όλες αυτές τις ώρες, δε, ελάχιστα ήταν τα λεπτά ουσιαστικής κουβέντας επί της πραγματικότητας του Προεδρικού Διατάγματος και ακόμη πιο ελάχιστες οι ουσιαστικές τοποθετήσεις!
Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανούσια μια συζήτηση διάρκειας τεσσερισήμισι ωρών, αλλά «ως ολίγον τι και εκτός θέματος ή άνοστη, άοσμη, άχρωμη» χαρακτηρίστηκε από αρκετούς εξ όσων την παρακολούθησαν.
Δεν έλειψαν, πάντως, οι εντάσεις – έστω και στιγμιαίες -, οι αντιπαραθέσεις, οι έντονες διαφωνίες και αντεγκλήσεις. Με λίγα λόγια, «χάθηκε η μπάλα» για ένα θέμα νομικό, πρωτίστως, και τεχνικό, με αφορισμούς και βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος της κυβέρνησης, του υπουργού, του περιβάλλοντός του, του «ΑΡΧΕΛΩΝ», αλλά και κατοίκων της περιοχής, που ο δήμαρχος χαρακτήρισε ως «καταδότες», «δωσίλογους», καθώς έβαλαν το χεράκι τους για να γίνουν γωνίες και διάφορα άλλα σχέδια στο σχεδιασμό των ζωνών της Περιοχής Προστασίας της Φύσης και της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου του σχεδίου του Π.Δ., ώστε να ευνοηθούν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους και ουσιαστικά να ρημάξει όλη η άλλη περιοχή!
Από τη συζήτηση εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, κυρίως σχετικά με τις αντιλήψεις των αυτοδιοικητικών της Τριφυλίας, τα οποία, βεβαίως, ποικίλουν, ανάλογα, δυστυχώς, με το ποιος είναι αυτός που τα εξήγαγε και πώς αντιλήφθηκε όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.
Κοινός τόπος διεφάνη, σε σημεία μόνο, μεταξύ συμπολίτευσης και μείζονος αντιπολίτευσης, ίσως και λόγω πολιτικής ή κομματικής συγγένειας των δύο παρατάξεων.
Σε ό,τι αφορά τη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου, σε κάποια σημεία σύγκλιση υπήρξε και με τη ΡΑΚΙ, με την οποία όμως τη χωρίζει άβυσσος τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με την Περιοχή Προστασίας της Φύσης και γι’ αυτό «κατέβασε» δική της πρόταση επί του σχεδίου Π.Δ.
Η ΛΑ.ΣΥ., αν και εντόπισε θετικά στοιχεία στο σχέδιο Π.Δ., είδε και πολλά αρνητικά. Ο κ. Κατσίβελας είπε ότι την καρέττα καρέττα την έχουν μάθει από τους πατεράδες τους στην περιοχή και όχι από ΜΚΟ, ενώ η βλάστηση που αναφέρεται στο σχέδιο ΠΔ και στις καταγγελίες στην Ε.Ε. δεν υπάρχει εκεί.
Εξαπέλυσε βολές στο υπουργείο επειδή το σχέδιο ΠΔ συνετάχθη, όπως σημείωσε, από τον επικεφαλής του υπουργείου με μια κλειστή παρέα και εκφραστές των καταγγελλόντων και ΜΚΟ και λίγους από την περιοχή της Ελαίας, για να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα, και για να αμειφθούν για τις υπηρεσίες τους ο υπουργός έλαβε ειδική πρόνοια για τις περιουσίες τους με κάτι περίεργες γωνίες στο σχέδιο ΠΔ, ενώ έκανε λόγο για σύνδρομο δωσιλογισμού, μαύρης κουκούλας και καταδότες… «Αυτό το ΠΔ προστατεύει το περιβάλλον αλλά δε λαμβάνει υπόψη του το συμμέτοχο του περιβάλλοντος, τον άνθρωπο», τόνισε ο δήμαρχος Τριφυλίας.
Μίλησε για τη ΖΑΤ, τονίζοντας ότι λαμβάνει μέριμνα για έναν, δύο ιδιοκτήτες στην Ελαία και ίσως έναν στην περιοχή της Κυπαρισσίας και οδηγεί στην απαξίωση της γης.
Με το ΠΔ, είπε, ακυρώνεται η οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάπτυξη σε όλη τη Δυτική Πελοπόννησο!
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Στάθης Ανδρινόπουλος, αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον Κυπαρισσιακό, τονίζοντας πως η παράταξή του εμμένει σε αυτές, και έκανε παρατηρήσεις για τροποποιήσεις και βελτιώσεις για τη ΖΑΤ και την ΠΠΦ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Αυλώνος.
Ο επικεφαλής της ΡΑΚΙ, Νώντας Βουδούρης, είπε ότι υπάρχει κοινός τόπος για τη ΖΑΤ, αλλά άβυσσος για την ΠΠΦ. Αναφέρθηκε σε όλο το ιστορικό του θέματος και εστίασε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο, στο γεγονός πως πρέπει να θεσπιστεί θεσμικό πλαίσιο και στο ότι με τη λήξη της τριετίας της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν μπορεί να δοθεί άλλη αναστολή, ενώ άφησε αιχμές για καθυστέρηση στη σύνταξη του σχεδίου ΠΔ.
Ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ., Σαράντος Κουκούμης τόνισε πως πρέπει να αποσαφηνιστεί τι ανάπτυξη θέλουμε και επισήμανε πως στις αμμοθίνες ο βίκος δε φυτρώνει!
«Το θέμα δεν είναι πολιτικό. Είναι αμιγώς νομικό. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Τριφυλίας έχει κάνει επεξεργασία και ποια είναι η θέση του; Έχετε ζητήσει τη νομική του θέση; Έχετε άποψη;», τόνισε ο πρώην επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δ.Σ. Κυπαρισσίας και δικηγόρος, Θανάσης Πετρόπουλος!
Για το θέμα τοποθετήθηκαν οι πρώην δήμαρχοι Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας, Αυλώνος Γιάννης Φιλντίσης, Κυπαρισσίας Ηλίας Τσίγγανος, εκπρόσωποι τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και κάτοικοι της περιοχής, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.
Τελικά, κατά πλειοψηφία, το Σώμα ενέκρινε την εισήγηση – πρόταση του δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
«1. Παράταση της διαβούλευσης στο χρόνο που νομίμως προσδιορίζεται.
2. Το υπουργείο δια του υπουργού ή με στελέχη του και οι τοπικοί βουλευτές να έρθουν σε ημερίδες, να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής, για μια πραγματική διαβούλευση με την κοινωνία.
3. Θεωρούμε απαράδεκτη την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγματος που δε λαμβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της περιοχής του πρώην ∆ήμου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
4. Για τη Ζώνη ΖΑΤ θεωρούμε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέμματα για κατοικία και το ύψος στα (5) μέτρα και ζητάμε αρτιότητα στα (8) στρέμματα και ύψος κατασκευής τα (7) μέτρα, μετατροπή αντίστοιχη από το μέτωπο του γηπέδου. Καθορισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με οικοδομικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή με οικολογική αξία. Να ισχύσει αναδρομικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν. 3937/2011.
5. Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσμευτούν οι καταπατημένες περιοχές του.
6. Κατά παρέκκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ.Κ Ελαίας, μοναδικός αθλητικός χώρος της περιοχής και αδειοδοτημένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
7. Κατά παρέκκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για ∆ημοτικό Τουριστικό περίπτερο με οικολογικά υλικά, που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
8. Αρνούμαστε μόνον την ημερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1, γιατί οι κάτοικοι δεν είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συμμέτοχοι του περιβάλλοντος.
9. ∆ιατηρεί ο ∆ήμος Τριφυλίας το δικαίωμα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόμων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συμβόλαια του ∆ημοσίου στην Π.Π.Φ.2, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο και γκετοποιημένο περιβάλλον.
10. Όσον αφορά στην Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αμμοθίνες με αγροτικές εκτάσεις να μετατραπεί το τμήμα που έχει αμμοθίνες, να γίνει Π Π Φ 1 και το τμήμα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την αρτιότητά του, εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αμμοθινικό τμήμα. Εναλλακτικά το αμιγώς Αγροτικό τμήμα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόμη και στα 30 στρέμματα.
11. Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθμού και των δύο περιφερειών. Δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
12. Να αποζημιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
Ο επικεφαλής της ΡΑΚΙ, Νώντας Βουδούρης, πρότεινε, και το ψήφισε ο ίδιος και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του, Μπάμπης Καλογερόπουλος: «Το τελικό σχέδιο του Π.∆ να περιλάβει, όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τις περιοχές προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο. Όσον αφορά στις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόμενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011, όπως ισχύει σήμερα, και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση».   Ο κ. Κουκούμης ψήφισε λευκό. 

***  Εγκαινιάσθηκε η έκθεση χαρακτικής και κολάζ της Αγγελικής Πολυχρόνη         
      
Με μεγάλη προσέλευση φιλότεχνων πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μνήμες», με έργα χαρακτικής και κολάζ της Αγγελικής Πολυχρόνη, στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας, εντός του Εικαστικού Εργαστηρίου της ΚΕ «Φάρις».
Η έκθεση παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ματιά στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Αποτελεί, επίσης, παράγοντα προώθησης της χαρακτικής τέχνης στην Καλαμάτα, παράλληλα με τα εργαστήρια Χαρακτικής που λειτουργούν στο Εικαστικό Εργαστήριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργεί και ένα Τμήμα Χαρακτικής, στο οποίο συμμετέχει και η Α. Πολυχρόνη, με σπουδαστές πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο παρουσιάζει θαυμάσια αποτελέσματα, τα οποία και θα δει το κοινό σύντομα σε σχετική παρουσίαση. Στο Τμήμα αυτό μελετώνται σύγχρονες, αλλά και παραδοσιακές μορφές Χαρακτικής.
Τα έργα, χαρακτικά, μίτρες χαρακτικής και κολάζ, τείνουν προς μια απεικόνιση αναπαριστώντας ανθρώπινα πορτρέτα, κυρίως ανδρών αλλά και γυναικών. Τα έργα καταδεικνύουν μια εξαιρετικά σύγχρονη εικαστική αναζήτηση, ενώ η τεχνική είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη, αφού αντιστρέφει την τεχνική της χάραξης και προσθέτει υλικά μπαίνοντας στα όρια της γλυπτικής.
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Αγγελική Πολυχρόνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Αποφοίτησε από το 4ο Λύκειο Καλαμάτας. Κατά το διάστημα 1995-1997 σπούδασε σε Δημόσιο ΙΕΚ Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου και Γραφιστική. Ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βυζαντινών εικόνων, μαθητεύοντας δίπλα στο ζωγράφο-αγιογράφο Δημήτριο Χατζηαποστόλου, στο καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ζωγραφείον Εικόνων».
Το διάστημα 2002-2008 σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, στο τμήμα Ζωγραφικής, αποφοιτώντας από το Α' Εργαστήριο με καθηγητή τον Ζαχαρία Αρβανίτη. Φοίτησε στην αντίστοιχη Ακαδημία Τεχνών της Κρακοβίας, στην Πολωνία, στο τμήμα χαρακτικής και ζωγραφικής, με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006-07.
 
***
 
*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03/2016

Με χατ τρικ Μπακασέτα ο Πανιώνιος φουλ για πλέι οφ

Πανιώνιος-Ξάνθη  3-0  .- ^
Τα γκόλ : 38΄ και 42΄, 90+5 ΄ Μπακασέτας
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ηλίας Σπάθας
Κίτρινες : Τασουλής , Καθάριο , Λουσέρο , Λισγάρας , Ρισβάνης , Βλάχος, Γουάλας , Καραμάνος,
Η 11άδα του Πανιώνιου:  Διούδης, Βλάχος, Πατσατζόγλου, Ρισβάνης, Τασουλής, Κόρμπος, Σιώπης, Μασούρας(Μπαργκάν), Μπακασέτας, Καθάριος(Καραμάνο), Ανσαριφάρντ(Τζανδάρης) ,-.
Η 11άδα της Skoda Ξάνθης: Τσέναμο, Μπέρτος, Γούτας, Λισγάρας, Γουάλας, Λουσέρο, Φλίσκας,( ο Παπαστεριανός ),  Σολτάνι, Ορφανίδης, Ντιμιτρόφ (Νιέτο), Σκούρτης (Καπετάνο).-
Βίντεο από αγώνα και γκόλ :
~ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΞΑΝΘΗ 3-0  1ο γκόλ 25η αγων  12/03/2016: https://youtu.be/r9NwhIeJLkU .-         ~ Πανιώνιος- Ξάνθη 3-0  2ο  γκόλ  25η αγων  12/03/2016: https://youtu.be/nXq1jgnwJuo .-  ~Πανιώνιος-Ξάνθη  3-0  3ο γκόλ 25η  αγων.   12/03/2016: https://youtu.be/J30fEdXlaLY .-
 «Διπλό» του ΠΑΣ στη Μυτιλήνη, ελπίζει για πλέι οφ
ΑΕΛ Καλλονής-ΠΑΣ Γιάννινα   2-0 .-
Τα γκόλ : (43` Τζημόπουλος, 90` Μανιάς)
 Κίτρινες κάρτες: Μανιάς, Ναδάλες, Σκόνδρας, Περιστερίδης
 Καλλονή (Νίκος Καραγεωργίου): Δαύκος, Τσαμπούρης, Μίκιτς, Αναστασιάδης, Γκόλιας, Καλτσάς, Μπλάζιτς, Γεωργίου, Μανούσος, Φαβάλι (77` Οοκο), Μάρκοβιτς (66` Κάρλσον).
ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Περιστερίδης, Σκόνδρας, Τζημόπουλος, Μπέριος, Στρούνα, Λίλα, Τσουκαλάς, Γιάκος (79` Ηλιάδης), Ναδάλες (76` Καρανίκας), Μανιάς, Ίλιτς (71` Κοζορώνης).
Βίντεο γκόλ :
~ΚΑΛΛΟΝΗ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ  1ο γκόλ 0-1   25η αγων  12- 03-2016 : https://youtu.be/eN4HDV57Ohs .-
~ ΚΑΛΟΝΗ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ 0-2 2ο  γκόλ 25η αγων  12/03/2016 : https://youtu.be/sbSXYuJYxhs .-
Εύκολα ο ΠΑΟΚ, βήμα πλέι οφ ο Πανιώνιος, «διπλό» του ΠΑΣ
 ~ Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ  0-3  .- ^
Τα  γκόλ :   22’, 39’ Αθανασιάδης, 70’ Κοροβέσης  
Διαιτητής : Σιδηρόπουλος , (Δωδεκανήσου)
Κίτρινες: Ουάρντα, Χαντάκιας, Μάκος
  Παναιτωλικός (Γιάννης Μαντζουράκης):Κυριακίδης, Κέβιν, Κούσας, Μάκος, Κέβιν – Πάουλο (75’ Βασιλείου), Φερέιρα (46’ Χαντάκιας), Κλέσιο, Ουάρντα (80’ Ρουμπουλάκου), Μουνιός, Μαρκόβσκι
 ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Βελλίδης, Κίτσιου, Βίτορ (85’ Μαλεζάς), Τζαβέλλας, Λέοβατς, Τζιόλης, Κάτσε, Χαρίσης, Μυστακίδης (80’ Δημητριάδης), Πέλκας (59’ Κοροβέσης), Αθανασιάδης
Βίντεο :
~ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ  1ο  γκόλ  12/03/2016 0-1  25η αγων, : https://youtu.be/aUWkcB4g86g .-                                                                                                              
 ~ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2ο γκόλ 0-2 25η αγων  12/03/2016:
https://youtu.be/OGdeVXabIX8 .-      ~ Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3  αγώνας υπό συνεχή καταρρακτώδη βροχή Β΄ ημιχρ  12/3/2016 : https://youtu.be/rvXa44l6SbA .- 
 
  Μεγάλη νίκη με 10 παίκτες και ανατροπή για τον Ατρόμητο
~*  Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης  2-1 .- ^
Τα γκόλ :  (68` Λαζαρίδης, 88` Λε Ταλέκ - 17` Δημούτσος)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
Κίτρινες κάρτες: Κεϊτά - Δημούτσος, Τσάβες, Κουρμπέλης, Μπερτόλιο, Φερνάντες, Σανκαρέ
 Κόκκινες κάρτες: Κεϊτά (63` δεύτερη κίτρινη)
Ατρόμητος (Δέλλας): Μπάρκας, Κιβρακίδης, Φυτανίδης, Λαζαρίδης, Μπίτολο, Κεϊτά, Ούμπιντες, Μπρίτο, Σουμπίνιο (73` Σουμπίνιο), Στόιτσεφ (46` Ματέι), Παπαδόπουλος (83` Λε Ταλέκ).
Αστέρας Τρίπολης (Χάβος): Μπαντής, Λούι, Ζησόπουλος, Σανκαρέ, Γιαννούλης, Κουρμπέλης (77` Στανισάβλιεβιτς), Ιγκλέσιας, Δημούτσος (69` Φερνάντες), Μπερτόλιο, Μάσα, Τσάβες (55` Ιωαννίδης).
Video :
~ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ  1ο  γκόλ 25η  αγων  0-1  13/03-2016: https://youtu.be/uSZreIcxMaA.-  ~  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ   Α΄ Ημίχρ  0-1 το γκόλ 25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/PN1Bv-Xtuy4 .- ~ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρ  2-1  γκολ ισοφ  25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/5gTHFGO99KM  .-  ~ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρ  2-1 2ο γκολ  25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/qXxuPUZHHjM .-
 Μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ Ηρακλής και Βέροια
 ~* Ηρακλής-Βέροια   1-1 .- ^
 Τα γκόλ : (28' Βέλλιος - 9' Ανάκογλου)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Χουάντερσον, Μπουκουβάλας, Σαραμαντάς, Ζιαμπάρης, Στάμου (85’ Περόνε), Τσότρας, Ιντζόγλου, Κυριακίδης, Μοντέιρο (46’ Λουκίνας), Λεοζίνιο (79’ Ρομάνο), Βέλλιος
ΒΕΡΟΙΑ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Καντιμοίρης, Μπράβο, Γιαννούλης, Αραγονές, Μαραγκός, Σιόντης, Άρτσε, Μαγέφσκι, Γιουσούφ (80’ Αμπντούν), Ανάκογλου (90’+ Πούγγουρας), Καϊκούτ (73’ Ναζλίδης)
~ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1ο γκόλ  0-1 25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/C4EbrmLPfcw .-  ~ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ γκόλ ισοφ  1-1 25η αγων  13/03/2016 : https://youtu.be/tZsYVAQsrbo .-  ~ΗΡΑΚΛΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-1 δηλώσεις γκόλ  25η  αγων   13/03/2016 : https://youtu.be/44Z_yPHgOAo .-                                                                                          

Επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 3-0 του Πλατανιά επί του Λεβαδειακού
~* Λεβαδειακός-Πλατανιάς   0-3 .- ^
Τα γκόλ : (4’ Κουλιμπαλί, 32’ Αποστολόπουλος, 37’ Ανγκούλο)
Λεβαδειακός (Άκης Μάντζιος): Μοσχονάς, Μανωλάς, Μίνγκας, Γιάχιτς, Γιακουμάκης, Μεντί, Στάθης (46’ Ουόν), Τόπι, Μάντζιος, Μερεμπασβίλι (78’ Τσουρίκοφ), Μαχαμάτ.
Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος): Σωτηρίου, Κουλιμπαλί (85’ Τσιμόντζι), Βάντερσον, Σελίν, Μπανανά, Στανισάβλιεβιτς, Μενδρινός (65’ Ράμος), Μουνάφο, Ανγκούλο, Ντίνας, Αποστολόπουλος
~ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1ο  γκόλ  0-1 25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/debNaP3hhuM .-
~ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  2o  ΓΚΌΛ 0-2 25Η ΑΓΩΝ  13/03/2016: https://youtu.be/jKhZyVDVugg .-
 ~ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3ο  γκόλ 0-3  25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/prpNbPdHP6Q .- 
 ~ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0-3  δηλώσεις γκόλ 25η αγων  13/03/2016 : https://youtu.be/Uto-pbWayj8 .-

          Νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με ανατροπή                                                                    
  ~* Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός  3-1.- ^
ΤΑ   ΓΚΌΛ  : (38΄ Καμπιάσο, 87΄ Ντα Κόστα, 89΄ Ιντέγε - 3΄ Μπεργκ) 
Διαιτητής: Κύζας (Δράμας) { ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΝΤΡΟΠΗ στη διαιτησία ΚΥΖΑ ,. Άλλη μιά κατευθυνόμενη διαιτησία , για το σύνολο των σφυριγμάτων } .-
Κίτρινες κάρτες: Σαλίνο (29`), Μιλιβόγεβιτς (39`), Ντα Κόστα (47`), Ιντέγε (90`) - Πράνιτς (10`), Μπεργκ (57`), Μέστο (59`)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σίλβα / 4-2-3-1): Ρομπέρτο, Σαλίνο, Μποτία, Ντα Κόστα, Μαζουακού, Καμπιάσο (81` Πουλίδο), Μιλιβόγεβιτς, Ντομίνγκες (62` Πάρντο), Φορτούνης, Φουστέρ (81` Ερνάνι), Ιντέγε.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Στραματσόνι / 4-2-3-1): Στιλ, Μέστο, Μολέδο, Ταυλαρίδης, Πράνιτς, Κουτρουμπής (90` Πέτριτς), Ζέκα, Αμπέντ, Βιγιαφάνιες (71` Εσιέν), Λέτο (74` Μαμούτε), Μπεργκ
Βίντεο :
~ ^ OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1ο  γκόλ  0-1 Μπεργκ 25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/2LzIX-tPMqc .-  
~ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκό;  γκόλ ισοφ  1-1  255  αγων  13/03/2016: https://youtu.be/sA7VhdNTdrE .- 
~ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1 2ο  γκόλ 2-1 25η αγων  13/03/2016 : https://youtu.be/6pd0mstkNT4 .- 
~ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  3-1  3ο  γκόλ  3-1  25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/Zu_KfBJKRMg .- 
~ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 3-1 γκόλ  δηλώσεις 25η αγων  13/03/2016: https://youtu.be/VAMVLuomFDY .-
***  ΒΕΡΓΑ -ΔΑΝΑΟΣ 2-1  {Σε 1ο  αγώνα μπαράζ τριταθλητών}.-
~ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2016  :
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  01  Μαρτίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-01-2016.html  .-     
   ~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Τρίτη 01 Μαρτίου  2016  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/03/01-2016.html .-      
 ~Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 02  Μαρτίου  2016  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-02-2016.html  .-                                   
  ~ Η εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τσικνο-Πέμπτη 03- Μαρτίου  2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-03-2016.html .- 
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .-       
  ~Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 04 Μαρτίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-04-2016.html .-                                                                              ~Αθλητικό Σαββατοκύριακο  05 και 06 Μαρτίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr / .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 05 Μαρτίου  2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-05-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 06 Μαρτίου 2016:  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-06-2016.html  .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 07 Μαρτίου  2016 :   http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-07-2016.html .-
  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 08 Μαρτίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .- 
Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Arfara News Τρίτη  08  Μαρτίου 2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-08-2016.html .-  
~  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τρίτη 08  Μαρτίου  2016  : { Ενδέκατο 11ο  Κεφάλαιο -μέρος } : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/03/08-2016.html .-
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  09 Μαρτίου 2016  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-09-2016.html .-  
~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  10 Μαρτίου  2016:  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-10-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 11 Μαρτίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-11-2016.html .-
 ~ ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας , Παρασκευή 11Μαρτίου 2016   Α.-   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ:  http://stamos- stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .-  
~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις  Παρασκευή 11  Μαρτίου  2016 , Δωδέκατο 12ο   Κεφάλαιο -μέρος }  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/03/11-2016.html  .- 
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 12  Μαρτίου  2016 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-12-2016.html .-
 ~ ~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12  και 13 Μαρτίου  2016  : 'Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις της  εβδομάδας σε μιά σελίδα !!!  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/03/12-13-2016.html .-            
~ ~Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 13  Μαρτίου 2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-13-2016.html .-        
~
***   Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων: 
 1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
, 2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
, 3. Stamos
Arfara Messinias Greece
, 4. ARFARA - KALAMATAS , 5. ASTERAS ARFARON
2011
, 6. Arfara-Messinias 2 , 7. stamos-dynami , 8. Arfara-Messinias , 9. Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
, 10. vlasios , 11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 
15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  ,

~ ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  

1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4486 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =  Stamos Skoulikas  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2795 video.     σταμος σκουλικας ,  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2819   video. -  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.097  βίντεο   .- 
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4801 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 590 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.561   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-  
~

  VIDEO από εκδηλώσεις  : ~   Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ  "Αναδρομές στο παλιό Αρφαρά"   Θ. Δ. Λαφαζάνος  06/03/2016 : https://youtu.be/dcP_RbL38I0 .-    ~   ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ιστορία του τόπου μας 3η  ημερίδα στο Αρφαρά έναρξη  06/03/2016  :      https://youtu.be/IUGlRu3pyI4  .-
~    Κυριακή Απόκρεων Ι Ν Αγ  Θεοδώρων Αρφαρών  Ι. Ευαγγέλιο 06/03/2016: https://youtu.be/bLG-CG42oo0  .-   
 ~  ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ  Ευαγ  Μαλαπάνη Μ  Τσουλάκου Αρφαρά  06/03/2016  : https://youtu.be/-jfabw9KP3g .-  
~ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ 2ο Μαρία Τσουλάκου Αρφαρά  06/03/2016 : https://youtu.be/6qr2_CUh64Y .- 
~ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ Μαρία Μπούρα(Ν. Μωραγιάννη) Αρφαρά 06/03/2016: https://youtu.be/3PAFfr1qVIg .- ~ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ  2ο Θ.Δ. ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ  06/03/2016 εκδήλωση Αρφαρά : https://youtu.be/mK9fBSJZ3e8 .- 
~ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ Ευαγ  Μηλίτση Κεχαγιά Αρφαρά 06/03/2016:  https://youtu.be/KjckrZ6KPIY 
 ~ Μνημεία περιοχής μας 2ο  Ευαγ. Μηλίτση -Κεχαγιά Αρφαρά 06-03-2016 : https://youtu.be/LGv3kMc1JOE 
~ Αλλαγή λαμπτήρων  φωτισμού ενεορίτης ηλεκτρολόγος   7/3/2016 : https://youtu.be/6CMhCXrfWY8 .- 
~   Αλλαγή λαμπτήρων φωτισμού Ε Ο  Αρφαρά 7-3-2016:  
https://youtu.be/ACWNkJrhOP4 .- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου