Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή της Ορθοδοξίας 05  Μαρτίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ...
~Κυριακή της Ορθοδοξίας: Τι ακριβώς γιορτάζουμε;..
 ~  Την προσεχή Κυριακή, 5 Μαρτίου, Α’ Κυριακή των Νηστειών, εορτάζεται πανορθοδόξως η αναστήλωση των Ιερών Εικόνων η οποία καθιερώθηκε το 843 από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, τον υιό αυτής Μιχαήλ τον Γ’ και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο τον Ομολογητή.
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζουμε την ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο , χάρις στην αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα αγίας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου (840 – 843 μ.Χ.).
Αναφερόμαστε στη μεγάλη εικονομαχική έριδα, η οποία συντάραξε κυριολεκτικά την Εκκλησία μας για περισσότερα από εκατό χρόνια.
Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος (717 – 741 μ.Χ.) αποφάσισε να επιφέρει στο κράτος ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μια από αυτές ήταν η απαγόρευση προσκύνησης των ιερών εικόνων, επειδή, παίρνοντας αφορμή από ορισμένα ακραία φαινόμενα εικονολατρίας, πίστευε πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ειδωλολατρία. Στην ουσία όμως εξέφραζε δικές του ανεικονικές απόψεις, οι οποίες ήταν βαθύτατα επηρεασμένες από την ανεικονική ιουδαϊκή και ισλαμική πίστη. Η αναταραχή ήταν αφάνταστη. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντιμαχόμενες ομάδες, τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες. Οι διώξεις φοβερές. Μεγάλες πατερικές μορφές ανάλαβαν να υπερασπίσουν την ορθόδοξη πίστη. Στα 787 μ.Χ. συγκλήθηκε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες. Σε αυτή επίσης διευκρινίστηκαν και άλλα δυσνόητα σημεία της χριστιανικής πίστεως, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του ορθοδόξου δόγματος και να ομιλούμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας.
Η εικόνα στην Ορθοδοξία μας δεν αποτελεί αντικείμενο λατρείας, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσον τιμής του εικονιζόμενου προσώπου. Ακόμα και ο Χριστός μπορεί να εικονισθεί, διότι έγινε άνθρωπος. Μάλιστα όποιος αρνείται τον εικονισμό του αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπινη φύση Του! Οι μεγάλοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, που αναδείχθηκαν μέσα από τη λαίλαπα της εικονομαχίας, διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα με προσοχή και ευλάβεια.
Η προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων δεν είναι ειδωλολατρία, όπως κατηγορούνταν από τους εικονομάχους, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο, καθότι «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει» (Μ.Βασίλειος P . G . 32,149) και «Προσκυνούμεν δε ταις εικόσιν ου τη ύλη προσφέροντες την προσκύνησιν, αλλά δι΄αυτών τοις εν αυταίς εικονιζομένοις» (Ι. Δαμασκ. P . G .94 1356). Η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο και όχι από την ύλη της εικόνας.
Η εικόνα έχει τεράστια ποιμαντική χρησιμότητα. Μια εικόνα, σύμφωνα με γλωσσική έκφραση, αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της εκκλησιαστικής εικονογραφίας οι πιστοί βοηθούνται να αναχθούν στις υψηλές πνευματικές θεωρίες και στο θείον.
Βεβαίως η ηρεμία δεν αποκαταστάθηκε, διότι εξακολουθούσαν να βασιλεύουν εικονομάχοι αυτοκράτορες. Στα 843 η ευσεβής αυτοκράτειρα Θεοδώρα, επίτροπος του ανήλικου γιου της Μιχαήλ του Γ΄, έθεσε τέρμα στην εικονομαχική έριδα και συνετέλεσε στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας.
Οι Πατέρες όρισαν να εορτάζεται ο θρίαμβος του ορθοδόξου δόγματος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών για να δείξει στους πιστούς πως ο πνευματικός μας αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και άλλες αιρέσεις ή θρησκείες, και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες άσκησης. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν και να ενωθούν με το Θεό. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την αλήθεια, αντίθετα η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα και εν τέλει στην απώλεια.
~

Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη, εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις: Ταπείνωση και αγάπη.

~ 5 Μαρτίου
Μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου και Φωτίου και των συν αυτοίς 152. Κόνωνος οσίου (1) του εν Ισαυρία († α΄αι.)και Κόνωνος του κηπουρού († γ΄αι.). Ευλαμπίου και Ευλογίου του εν Παλαιστίνη. Νεομαρτύρων Ιωάννου του Βουλγάρου (†1784) και Γεωργίου του εκ Ραψάνης Γρεβενών. Οσίων Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνστάντιας της Κύπρου, Αδριανού και Μάρκου πρεσβυτέρου του θαυματουργού (†δ΄αι.). Διαδόχου επισκόπου Φωτικής.
(1) O άγιος Κόνων καταγόταν από την Ισαυρία και έζησε στους αποστολικούς χρόνους, οι δε γονείς του Νέστωρ και Νάδα αρχικώς ήταν ειδωλολάτρες. Σε νεαρή ηλικία έγινε χριστιανός και όταν οι γονείς του τον πίεσαν να νυμφευθεί, συμφώνησε με τη σύζυγό του να ζουν ως αδέλφια και να αφοσιωθούν στη διάδοση του λόγου του Θεού. Από τούς πρώτους πού έφεραν στην ορθόδοξη πίστη, ήταν οι γονείς τους. Όμως οι ειδωλολάτρες συμπολίτες του, αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσαρέσκεια την χριστιανική δραστηριότητά του και την επιρροή πού ασκούσε επάνω στους εθνικούς. Προσκάλεσαν τους πλέον δεινούς ρήτορες για να τον πείσουν, αλλά ο άγιος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τους αποστόμωσε. Κάποια ημέρα, επισκέφθηκε έναν ειδωλολατρικό ναό, όπου προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Αποτέλεσμα ήταν, να γίνουν κομμάτια όλα τα είδωλα του ναού. O άγιος τότε συνελήφθη και βασανίσθηκε από τον ηγεμόνα Μάγνο. Δύο χρόνια αργότερα κάποιοι χριστιανοί τον μετέφεραν στο σπίτι του για να τον περιθάλψουν. Εκεί ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του. ~
Σήμερα 05/03/2017 εορτάζουν:
Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας, Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος, Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός, Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης
~  Ήχος β'.
~ Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, Αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών βουλήσει γαρ ηυδόκησας ανελθείν εν τω Σταυρώ ίνα ρύση ους έπλασες εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν χαράς επλήρωσας τα πάντα ο σωτήρ ημών ο παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.
~*  Απολυτίκιο Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας : https://youtu.be/Qs0Uch79ibE .-

~
Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

Ανάμνηση Θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρο....
 
Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας
 
Άγιος Νικηφόρος

Άγιος Νικηφόρος
 
Όσιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου

Όσιος Παρθένιος επίσκοπος Λαμψάκου
 
Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εξ Αλικιανού της Κυδωνίας Κρήτης

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εξ Αλικιανο....
 
Αγία Αγάθη

Αγία Αγάθη
 
Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)

Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)
 
Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα

Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προ....
 
Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνοδίτης αυτών Νικόλαος οι Νεομάρτυρες εκ Σπετσών

Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφο....
 
Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος....
 
***  Αποζημίωση ζητάει ο Γεωργιανός που αθωώθηκε για τη δολοφονία του Αρχιμανδρίτη 
Από το Ελληνικό Δημόσιο για τον εγκλεισμό του στις φυλακές
 Να αποζημιωθεί για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε έγκλειστος στις φυλακές, ζητάει πλέον από το Ελληνικό Δημόσιο, ο 25χρονος Γεωργιανός, ο οποίος αθωώθηκε ομόφωνα για τη δολοφονία του Αρχιμανδρίτη Φώτη Ζαχαρόπουλο και για την οποία είχε συλληφθεί, κατηγορηθεί και προφυλακισθεί.
Το αίτημά του, ισχυροποιείται μετά και την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης που είχε κατατεθεί κατά της αθωωτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καλαμάτας.
  Δράστες
Για την άγρια δολοφονία του Αρχιμανδρίτη το 2014, η Αστυνομία συνέλαβε ως δράστες έναν 17χρονο Έλληνα με μειωμένο καταλογισμό και έναν 25χρονο Γεωργιανό. Σύμφωνα με την δικογραφία και οι δύο όταν συνελήφθησαν, ομολόγησαν την πράξη τους, με τα πράγματα όμως να διαφοροποιούνται στη συνέχεια. Ο ανήλικος συνέχισε να ομολογεί την παρουσία του και να περιγράφει τα ίδια και στα δύο δικαστήρια που ακολούθησαν, ενώ ο Γεωργιανός άλλαξε στάση δηλώνοντας αθώος και κατηγορώντας αστυνομικούς ότι του απέσπασαν ομολογία και πως η υπογραφή δεν είναι δική του.
Σε δίκη οδηγήθηκε πρώτος ο 17χρονος, ο οποίος με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, καταδικάσθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κυπαρισσίας σε 15 χρόνια και 1 μήνα φυλάκιση, καθώς αρχικά κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και σε ληστεία τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου. Μάλιστα, στην καθαρογραμμένη αυτή απόφαση το δικαστήριο της Κυπαρισσίας αναγνωρίζει ως κύριο δράστη τον Γεωργιανό.
  Αποζημίωση
Ακολούθησε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον 25χρονο Γεωργιανό, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και παρά την πρόταση του Εισαγγελέα να κριθεί ένοχος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, κηρύσσεται ομόφωνα αθώος.
Η υπόθεση κινεί το ενδιαφέρον του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζητά τη δικογραφία και το αιτιολογικό της αθωωτικής απόφασης για τον 25χρονο Γεωργιανό. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητά την αναίρεση της απόφασης με πρότασή της στο Συμβούλιο Αεροπαγιτών και επανάληψη της δίκης για τον 25χρονο.
Στο μεταξύ, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, στο Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων, η υπόθεση για τον ανήλικο Έλληνα, ο οποίος δεν αρνείται ότι το βράδυ της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι του Αρχιμανδρίτη, υποδεικνύοντας όμως ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας τον 25χρονο Γεωργιανό, ο οποίος όμως πλέον έχει αθωωθεί. Έτσι, το δικαστήριο αθωώνει σε δεύτερο βαθμό και τον ανήλικο και η υπόθεση της δολοφονίας μένει χωρίς δράστη.
Μετά την αθωωτική απόφαση του ΜΟΕ, ο 25χρονος Γεωργιανός καταθέτει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ζητάει αποζημίωση που ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ για τις ημέρες που έμεινε έγκλειστος στις φυλακές από τη σύλληψή του, έως την εκδίκαση της υπόθεσης και την αθώωσή του.
Λόγω της αναίρεσης όμως στον Άρειο Πάγο, το αίτημά του πάγωσε. Τώρα, μετά την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και την απόφαση αθώωσής του να γίνεται αμετάκλητη, το αίτημά του αναμένεται να προωθηθεί, ώστε να αποζημιωθεί.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Πως θα δοθούν τα δάνεια για τα πλημμυρόπληκτα σπίτια και επιχειρήσεις 
Αναλυτικά όλη η απόφαση του Υπουργείου με 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο
 Η αναλυτική απόφαση για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στη Μεσσηνία, υπογράφτηκε από το υπουργείο Υποδομών. Τα δάνεια που θα δοθούν είναι κατά 60% από κρατική αρωγή και κατά 40% με άτοκο δάνειο.
Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στις πλημμυρόπληκτες είναι:
-        Δήμος Δυτικής Μάνης: Άγιος Νικόλαος, Νεοχώρι, Πλάτσα, Πύργος Καλαμών, Ρίγκλια, Τραχήλα.
-        Δήμος Καλαμάτας: Δημοτική Ενότητα Άριος, Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Δημοτική Ενότητα Θουρίας.
      Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας: Καλαμάτα, Αντικάλαμος, Αρτεμισία, Ασπρόχωμα, Ελαιοχώριο, Λαιίκα, Μικρά Μαντινεία, Σπερχογεία.
-        Δήμος Μεσσήνης: Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας: Αγριλιά, Εύα, Ελληνοεκκλησία, Καλαμαρά. Δημοτική Ενότητα Αριστομένους: Κεφαλόβρυσο, Μάνεση, Στέρνα, Στρέφι. Δημοτική Ενότητα Ιθώμης: Αριστοδήμειο, Αρσινόη, Βαλύρα, Λάμπαινα, Αρχαία Μεσσήνη.  Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης: Μεσσήνη, Αβραμιού, Ανάληψη, Βελίκα, Καρτερόλι, Μάδενα, Λευκοχώρα, Λυκότραφο, Σπιτάλι, Τρίοδος. Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου: Καρποφόρα, Πεταλίδι.
-        Δήμος Οιχαλίας: Δημοτική Ενότητα Ανδανίας: Δεσύλλα, Διαβολίτσι, Ηλέκτρα, Καρνάσι, Κάτω Μέλπεια, Κεντρικό, Κωνσταντίνων, Μάλτα, Μάνδρα, Παραπούγκι. Δημοτική Ενότητα Δωρίου: Βασιλικό, Δώριο, Κόκλα, Χρυσοχώρι, Ψάρι. Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά: Ανθούσα, Ζευγολατειό, Καλλιρόη, Μαγούλα, Μελιγαλάς, Μίλα, Νεοχώρι Ιθώμης, Πολίχνη, Σκάλα, Στενύκλαρος, Τσουκαλαιίκα. Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας: Ανδανία, Καλύβια, Κατσαρού, Λουτρό, Μερόπη, Οιχαλία, Σιάμου, Σολάκι, Φίλια.
-        Δήμος Πύλου Νέστορος: Δημοτική Ενότητα Κορώνης: Κορώνη, Δημοτική Ενότητα Μεθώνης: Ευαγγελισμός, Μεθώνη, Φοινικούντα. Δημοτική Ενότητα Νέστορος: Χώρα, Αμπελόφυτο. Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα: Βλαχόπουλο, Μεταμόρφωση. Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων: Κρεμμύδια, Χανδρινού.
-        Δήμος Τριφυλίας: Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων: Γαργαλιάνοι, Μαραθόπολη. Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας: Κυπαρισσία. Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών: Χαλαζόνι.
  Στεγαστική συνδρομή
Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Μεσσηνίας.
Θα χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες.
Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το συμβάν και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης/-τρια είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του/της επί του οικοπέδου.
H συνδρομή συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 40% Άτοκο Δάνειο για τους/τις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει με Υπεύθυνη Δήλωσή. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της συνδρομής εξολοκλήρου υπό μορφή άτοκου δανείου.
Από αυτό εξαιρούνται τα κτίρια των Ιερών Ναών και τα κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία.
Για κατοικίες, αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) χορηγείται συνδρομή με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία) χορηγείται συνδρομή για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..
Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά τους) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον συνδρομή ανάλογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του επί των κλειστών κοινοχρήστων χώρων και μέχρι εμβαδού 30 τ.μ..
Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται συνδρομή επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες καθώς και σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια (εάν είναι πάνω από 150 τ.μ.) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται συνδρομή ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η συνδρομή θα αποτελείται κατά 60% από δωρεάν κρατική αρωγή και κατά 40% από άτοκο δάνειο, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο άτοκο δάνειο.
  Διατηρητέα
Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα, χορηγείται συνδρομή ως ακολούθως:
α) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται συνδρομή με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
β) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, χορηγείται συνδρομή επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη δωρεάν κρατική αρωγή.
  Δεν δικαιούνται
Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε κτίρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πλημμύρας και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.
Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πλημμύρα.
β)σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).
  Επιχειρήσεις
Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α)Η συνδρομή και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα στην περίπτωση αγοράς κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η συνδρομή και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.
β)Χορηγείται συνδρομή στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.
γ) Η Έγκριση συνδρομή Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντός 4 ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειστική σύμβαση με τα Πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.
Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της συνδρομής καταβάλλεται εντός 4 ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
  Ανακατασκευή κτιρίων
Δικαιούχοι συνδρομή για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία ως:
α)Ολοσχερώς κατεστραμμένα – Κατεδαφιστέα
β) Επικινδύνως Ετοιμόρροπα (Ε.Ε.)
γ)Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα)
δ)Κτίρια που υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση από την πλημμύρα ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυτήν, με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχουν εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία, Εκθέσεις Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πλημμυρόπληκτων Κτισμάτων, εφόσον:
i. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για το συγκεκριμένο κτίριο.
ii. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτιρίου, διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του.
iii. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο.
iv. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου προς αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά την πλημμύρα ή προσκομίζεται βεβαίωση ότι το κτίριο κατέρρευσε από αυτήν.
Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο του δικαιούχου εντός της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.
Χορηγείται συνδρομή ανακατασκευής, σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 1.000 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 850 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία και σε κλειστούς κοινοχρήστους χώρους το ποσό των € 500 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των € 400 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) το ποσό των € 300 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
στ) Για υπόγειους χώρους, χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
ζ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κλπ. χορηγείται συνδρομή που αντιστοιχεί στο 50% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
η) Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται συνδρομή ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου σε περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) του κατεδαφιστέου κτιρίου με βάση το οποίο υπολογίστηκε η συνδρομή. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του 75% του εμβαδού του κατεδαφιστέου κτιρίου, η συνδρομή θα υπολογίζεται αναλογικά.
  Επισκευές κτιρίων
Χορηγείται συνδρομή επισκευής, ως ακολούθως:
Βλάβες κτιρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία. Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, η συνδρομή είναι δυνατό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
-Εκδίδεται Άδεια Επισκευής Μικρής Κλίμακας με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας της πληγείσας στάθμης κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από μηχανικούς του ΤΑΣ. Για τον ταχύτερο υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (εμβαδά ορόφων κλπ). Οι τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας καθορίζονται με βάση τη χρήση του κτιρίου, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι οι ακόλουθες:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), € 60 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, € 50 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία καθώς και κλειστούς κοινοχρήστους χώρους, € 40 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, € 25 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των € 20 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται προέγκριση εργασιών από άλλη Υπηρεσία, όπως στις περιπτώσεις κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία ή στις περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ως περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, υφισταμένων κτιρίων προ του 1955 κ.λπ., δε δύναται να εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας.
-        Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επισκευών.
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 150 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης.
Βλάβες κτιρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία:  Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επισκευών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 350 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης.
Επισημαίνεται ότι η συνδρομή επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνδρομή ανακατασκευής του κτιρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.
Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, τα ανώτατα όρια της χορηγούμενης συνδρομής, προσαυξάνονται κατά 20%.
  Καυστήρες- εξοπλισμός
Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση βλαβέντος καυστήρα ή εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα θα χορηγείται πρόσθετη συνδρομή και συγκεκριμένα:
-        για καυστήρα πετρελαίου, το ποσό των € 500
-        για καυστήρα φυσικού αερίου, ξύλου, pellet, βιομάζας, το ποσό των € 1.000
-        για καυστήρα μεικτής καύσης ,το ποσό των € 1.200
- για εξοπλισμό μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα, το ποσό των € 1.000
Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση αντλίας θερμότητας θα χορηγείται πρόσθετη συνδρομή, το ποσό των € 60 ανά τ.μ. επί την επιφάνεια της πληγείσας κατοικίας και μέχρι 150 τ.μ.
Οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συνδρομή, που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτιρίου, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.
Η συνδρομή για την αποκατάσταση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους και στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, εκ μέρους των ιδιοκτητών.
  Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής
Το ποσό της συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.
Το ποσό της συνδρομή για αποπεράτωση κτιρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.
Το ποσό της συνδρομής για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η κατεδάφιση του πληγέντος κτιρίου με μέριμνα του ιδιοκτήτη.
-        Επισκευή κτιρίου:
Το ποσό της συνδρομής για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι συνδρομή υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.
  Νέοι κτήτορες
Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής οι νέοι κτήτορες που απέκτησαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων μετά τις πλημμύρες, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως αυτών.
Στις περιπτώσεις που ο προκάτοχος έχει κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα της Στεγαστικής Συνδρομής (εξαιρείται η περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας απαιτείται η συμβολαιογραφική πράξη να γίνει εντός προθεσμίας 18 μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης.
Δωρεάν Κρατική Αρωγή δικαιούνται οι νέοι κτήτορες μόνον εφόσον τόσο αυτοί όσο και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, αποδεδειγμένα (και με υποβολή υπευθύνων δηλώσεων) δεν έχουν λάβει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο πληγέν κτίριο από τις πλημμύρες του θέματος.
Με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. καθορίζονται οι δυσπρόσιτες περιοχές (περιοχές στις οποίες δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών) και σε αυτές δίνεται προσαύξηση 20% στις προαναφερόμενες τιμές συνδρομής.
Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.
  Διάρκεια δανείων
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε 15 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε 25 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κτλ, επιδοτούμενο κατά 100%.
Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.
Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέντων από τις πλημμύρες και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου. Είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.
  Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Χωρίς προβλήματα η εγκατάσταση των μεταναστών στις κατασκηνώσεις της Αγ. Μαρίνας (φωτογραφίες) 
 
 
 
Ξεκίνησε η θεραπεία των μεταναστών 
 Ολοκληρώθηκε, από χθες το πρωί, η εγκατάσταση για την προσωρινή διαμονή και των 87 μεταναστών στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου.
Από νωρίς το πρωί στην κατασκήνωση ήταν ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Οικονομάκου και το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας. Παράλληλα, στην κατασκήνωση, βρέθηκε και η Διευθύντρια Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Κατερίνα Σπεντζουρα.
Την κατασκήνωση και τους 87 μετανάστες, επισκέφτηκε κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο παρέδωσε φάρμακα για την αντιμετώπιση της ψώρας σε όσους έχουν νοσήσει και την θεραπευτική αγωγή στους υπολοίπους. Ωστόσο, μαζί δεν ήρθε και κλιμάκιο γιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως αναμενόταν.
Βεβαιωμένα κρούσματα ψώρας είναι πλέον περίπου 30, ενώ η εγκατάσταση τους στις κατασκηνώσεις κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι θεραπευτική αγωγή, αφού πρόκειται για μεταδιδόμενη ασθένεια σε ανθρώπους που έχουνε μείνει τόσες ημέρες στον ίδιο χώρο.
Ο χώρος των κατασκηνώσεων έχει ετοιμασθεί κατάλληλα για τη φιλοξενία των ανθρώπων, ενώ και κάποιο πρόβλημα που υπήρχε με τους σωλήνες του νερού, λόγω της χειμερινής περιόδου, διορθώθηκε άμεσα.
Τέλος, ο Σύλλογος Τριτέκνων και η ομάδα εθελοντών «Άνεμος» έστειλαν ρούχα, καθώς, για λόγους υγιεινής, πρέπει οι μετανάστες να αλλάζουν ρούχα καθημερινά σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, ενώ συνεχώς εκεί βρίσκονται οι εθελόντριες του ΕΕΣ.  Β.Β.

*** Συνελήφθη 33χρονη με 2 ανήλικα που προσπάθησε να «πετάξει» από την Καλαμάτα με πλαστά έγγραφα 
Μαζί με τα ανήλικα παιδιά της επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστά έγγραφα από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μια νεαρή από τη Συρία.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας Μεσσηνίας, όπου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, συνέλαβαν την 33χρονη, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της Νομοθεσίας για τους Αλλοδαπούς.
Κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, της 33χρονης η οποία είχε σκοπό να ταξιδέψει με πτήση για το Ντίσελντορφ Γερμανίας, διαπίστωσαν ότι το ταξιδιωτικό της έγγραφο ήταν πλαστό.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα δελτίο ταυτότητας Αρχών Ρουμανίας, ενώ η 33χρονη συνόδευε και τα 2 ανήλικα τέκνα της, για τα οποία υπέδειξε δύο δελτία ταυτότητας Αρχών Ρουμανίας, που ήταν επίσης πλαστά και κατασχέθηκαν.
Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

*** Θητεία…εφαλτήριο 
Σε απολογισμό της θητείας του στο "Διοκλή" προέβη, προχθές, ο μέχρι πρότινος πρόεδρός του, Παύλος Μπουζιάνης. Η πραγματικότητα δείχνει ότι στα χρόνια της θητείας του έγιναν προσπάθειες για αναβάθμιση, κυρίως του ΒΙΟ.ΠΑ, με τη λήψη μιας σειράς πρωτοβουλιών.
Το ύψος του πλεονάσματος του «Διοκλή» ανέρχεται σε περίπου 120.000 ευρώ, ενώ, σχολίασε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη με τους μικροπωλητές στη λαϊκή της Αγίας Τριάδας, οι οποίοι και οφειλές έχουν και τις τακτικές τους υποχρεώσεις δεν καταβάλλουν αν δεν πιεστούν.
Ο πρόεδρος του «Διοκλή» σημείωσε ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι μικροπωλητές για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αποφασίστηκε η μείωση των μίσθιου τους κατά 40%. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την ελάφρυνση αυτή οι μικροπωλητές θα μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.
Χωρίς πολλά λόγια, ήταν μια πετυχημένη θητεία, η οποία, μάλλον, θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για ανάληψη θέσης… πρώτης γραμμής στο νέο "ανασχηματισμό της Δημοτικής Αρχής"…  Α.Π. 

***  Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλαμάτα 
Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθεί την Τρίτη, 7 Μαρτίου, από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.00 μετά το μεσημέρι, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου, Ηρώων, Κρήτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Καλαμάτα λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

***  Αναπληρώνουν τεράστια κενά 
Για άλλη μια φορά πρέπει να αναφέρουμε, πόσο σημαντική είναι η εθελοντική προσφορά, σε περιπτώσεις όπως αυτής των μεταναστών.
Καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου και αναπληρώνουν τεράστια κενά και ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού.  Β.Β. 

*** Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: «Πρόσφυγες καλώς ήρθατε!» 
Ογδόντα πέντε ( 85 ) άνθρωποι, πρόσφυγες- μετανάστες , από  χώρες που με την συναίνεση της Ε.Ε  χρόνια τώρα βομβαρδίζονται, λεηλατούνται, σφαγιάζονται οι λαοί τους, έφτασαν προχθές το μεσημέρι στην πόλη μας. Προηγουμένως τους είχαν αρνηθεί  τη φιλοξενία  ο δήμος Πύλου- Νέστορος του κ. Καφαντάρη, προσωπικού φίλου του κ Σαμαρά, ενώ ο δήμος Μεσσήνης του κ. Τσώνη πρότεινε χώρο φιλοξενίας που μάλλον δεν ήταν κατάλληλος.
Η δημοτική αρχή Καλαμάτας  δεν ‘ανησύχησε’ κ  δεν καταδέχτηκε να ασχοληθεί μ’ ένα τόσο σοβαρό ,ανθρωπιστικό  ζήτημα. Κουρασμένη , προφανώς, από τις καρναβαλικές φιέστες κ τα πανηγύρια της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν σε θέση  και κυρίως  από άποψη -εκφρασμένη από τον δήμαρχο- να φιλοξενήσει τους κατατρεγμένους .
Αλήθεια, από τις πάλαι ποτέ δημοτικές δομές-όπως το δημοτικό παντοπωλείο- δεν έχει απομείνει κάτι στις αποθήκες του, που θα μπορούσε να διατεθεί στους πρόσφυγες ;
Από την άλλη, η δημοτική αντιπολίτευση- μείζονα και ελάσσονα- παρέμεινε εξίσου άπραγη, βουβή και μοιραία. Απούσα από το πρόβλημα. Η αλληλεγγύη τους εκφράζεται- ιδιαίτερα της μείζονος απ ότι φαίνεται -μόνο στα λόγια και όταν το πρόβλημα είναι μακριά από την πόλη και τους δημότες της. Να τους υπενθυμίσουμε πως ο ρόλος ευθύνης τους είναι σημαντικός, και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού, πρέπει με πράξεις να αποδείξουν τη διαφορά.
Συμπαραστάτες τους , οι 85 πρόσφυγες- μετανάστες, βρήκαν  τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, την αντιπεριφερειάρχη κ .Αλειφέρη – που τους φιλοξένησε στον άδειο όροφο του διοικητηρίου -  λίγων  νοσοκομειακών και ιδιωτικών  εθελοντών γιατρών ,των λιμενικών και βέβαια των αλληλέγγυων πολιτών.
Μπορεί να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό-μεταναστευτικό ;
Η έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης  κ η υποταγή της στις συμφωνίες με την Τουρκία κατ εντολή της ΕΕ , δεν μπορεί να δώσει λύση στο προσφυγικό κ μεταναστευτικό ζήτημα. Ο χειμώνας που πέρασε έδειξε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος κ τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Πέθαναν άνθρωποι και παιδιά μέσα στις άθλιες  συνθήκες των  καταυλισμών, να θυμηθούμε τη Μόρια κ τους νεκρούς της…
Κανένας πολίτης δεν μπορεί να κοιμάται με ήσυχη συνείδηση όταν συνεχίζονται οι πόλεμοι, όταν πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο κ στη Μεσόγειο, όταν τυλίγεται η  ζωή σε μια κουβέρτα. Οι ενεργοί πολίτες  της  πόλης μας αντιστέκονται στην αδιαφορία κ την  κοινωνική αναλγησία. Μέσα από συλλογικότητες αλληλέγγυων συνεχίζουν να αγωνίζονται για μια ζωή αντάξια του Ανθρώπου. Δηλώνουμε ‘’ παρών’’ !
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

***  Έσβησε η φωτιά στον Ταΰγετο 
Μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας κατάφεραν χθες αργά το βράδυ να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Αλαγονίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κάηκαν συνολικά 20 στρέμματα, μεταξύ αυτών τα 15 δασικά, ενώ δεν υπήρξε ζημία στις κατασκηνώσεις της ΓΕΧΑ.

*** Δημαιρεσίες στο Δήμο Μεσσήνης: Νέος Πρόεδρος του ΔΣ ο Νίκος Κοτταρίδης 
Σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή οι Δημαιρεσίες για το Δήμο Μεσσήνης, το πρόσωπο που προτάθηκε για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτό του Νίκου Κοτταρίδη, ενώ αντιπρόεδρος παραμένει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τέλος γραμματέας θα είναι ο Νίκος Χονδρός.
Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία καθώς και θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον Γιώργο Τσώνη σε θέσεις κλειδιά.

~

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  ΧΡΥΣΗ η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ! Μόνο ΚΟΡΥΦΗ για τη χώρα μας...

~  Xρυσή η Κατερίνα Στεφανίδη για ακόμα μία φορά η οποία ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο και μας έκανε να δακρύσουμε από χαρά και περηφάνια.
Η πρωταθλήτρια μας πέρασε τα 4.85μ. κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο 34ο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου στο Βελιγράδι!
Η κατάταξη:1.Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) 4.85μ
2.Λίζα Ρίζιχ (Γερμανία) 4.75μ3.Αντζέλικα Μπένγκτσον (Σουηδία) 4.55μ 3.Μαρίνα Κιλίπκο (Ουκρανία) 4.55μ5.Μιχαέλα Μέιγερ (Σουηδία) 4.55μ6.Λίζα Γκούναρσον (Σουηδία) 4.55μ6.Μίνα Νικάνεν (Φινλανδία) 4.55μ8.Βίλμα Μούρτο (Φινλανδία) 4.40μ8.Τίνα Σούτεχ (Σλοβενία) 4.40μ 10.Ανίκα Ρόλοφ (Γερμανία) 4.40μ11.Αντζέλικα Μόσερ (Ελβετία) 4.40μ12.Ιρίνα Γιακάλτσεβιτς (Λευκορωσία) 4.40μ13.Ρομάνα Μαλακόβα (Τσεχία) 4.40μ

***  Eθνική ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ! Η Ελλάδα στην ΚΟΡΥΦΗ...   ~  Εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση!
Η Βούλα Παπαχρήστου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν τη δεύτερη μέρα του34ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή και χαρίζοντας μας το 28ο μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.
Συγχαρητήρια!
Η κατάταξη στον τελικό1.Κριστίν Γκίερις (Γερμανία) 14.37μ
2.Πατρίτσια Μαμονά (Πορτογαλία) 14.32μ
3.Βούλα Παπαχρήστου (Ελλάδα) 14.24μ
4.Άνα Μιχάλσκα Γιαγκάτσιακ (Πολωνία) 14.14μ
5.Άνα Πελετέιρο (Ισπανία) 14.13μ
6.Τζένι Ελμπέ (Γερμανία) 14.12μ
7.Σουζάνα Κόστα (Πορτογαλία) 13.99μ
8.Κριστίνα Μακελά (Φινλανδία) 13.73μ

***  «Ασημένιος» στο επί κοντώ ο Φιλιππίδης με Πανελλήνιο ρεκόρ
Στο 34ο Ευρωπαϊκό κλειστού στο Βελιγράδι
Βίντεο : O Κώστας Φιλιππίδης παίρνει το ασημένιο στο άλμα επί κοντώ aνδρών - Belgrade 2017 , https://youtu.be/aEFam6G__1Q  .-

~ Το πρώτο του μετάλλιο σε διοργάνωση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου κατέκτησε ο Κώστας Φιλιππίδης. Ο άλτης του επί κοντώ πήρε την 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού στο Βελιγράδι (3-5/3) με 5.85μ, που είναι νέο Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού. Το προηγούμενο ήταν δικό του με 5.84μ από τις 21/2/16 στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας. Η Ελλάδα έφθασε έτσι τα 27 μετάλλια στη διοργάνωση.
Ο Έλληνας αθλητής αρχικά πέρασε με την δεύτερη τα 5.35μ και με την πρώτη τα 5.50μ, τα 5.60μ και τα 5.70μ, έκανε μια άκυρη στα 5.75μ, άφησε για τα 5.80μ τα οποία υπερέβη με την 2η προσπάθεια και σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση. Όμως στη συνέχεια κατάφερε να υπερβεί τα 5.85μ με την πρώτη προσπάθεια σημειώνοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και να πάρει το ασημένιο μετάλλιο.
Τα 5.85μ πέρασαν επίσης δύο Πολωνοί αθλητές, ο Πιότρ Λίσεκ που με καλύτερες προσπάθεις πήρε το χρυσό και ο Πάβελ Βοϊτσεχόφσκι που κατετάγη 3ος. Και οι τρεις αθηλτές είχαν αποτυχημένα άλματα στα 5.90μ. Ο Φιλιππίδης ήταν 4ος το 2013 στο Γκέτεμποργκ και 5ος το 2015 στην Πράγα.
Από την πλευρά του ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγη 11ος με 5.50μ, ενώ απέτυχε τρεις φορές στα 5.60μ. Ο Καραλής που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.35μ και τα 5.50μ, είναι γεννημένος στις 26/11/1986 και σήμερα έγινε 17 ετών και 134 ημερών. Έτσι, έγινε ο νεαρότερος επικοντιστής, που μετέχει ποτέ σε Ευρωπαϊκό κλειστού, Ταυτόχρονα έγινε και ο νεαρότερος Έλληνας αθλητής που έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση. Το ατομικό ρεκόρ του Καραλή στον κλειστό είναι 5.70μ.
Συγχαρητήρια υφυπουργού Αθλητισμού
 Τα θερμά του συγχαρητήρια έστειλε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης στον Κώστα Φιλιππίδη για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό του επί κοντώ ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθιλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Βελιγράδι. «Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός έζησε ακόμη μια μεγάλη βραδιά. Καλή συνέχεια στη διοργάνωση σε όλους τους Έλληνες αθλητές που ακολουθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο κ Βασιλειάδης.
Η κατάταξη στον τελικό:
1. Πιότρ Λίσεκ (Πολωνία) 5.85μ
2. Κώστας Φιλιππίδης (Ελλάδα) 5.85μ (Παν. Ρεκ. Ανδρ.)
3. Πάβελ Βοϊτσεχόφσκι (Πολωνία) 5.85μ
4. Γιαν Κούντλιτσα (Τσεχία) 5.80μ
5. Ράφαελ Χολτσντέπε (Γερμανία) 5.80μ
6. Αξέλ Ζαπέλ (Γαλλία) 5.80μ
7. Ιβάν Χόρβατ (Κροατία) 5.75μ
8. Μάρεκς Αρεντς (Λετονία) 5.60μ
8. Στάνλεϊ Ζόσεφ (Γαλλία) 5.60μ
10. Κέβιν Μεναλντό (Γαλλία) 5.60μ
11. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.50μ
- Φλοριάν Γκαούλ (Γερμανία) Δεν αγωνίστηκε

***  Για  την Σούπερ Λίγκα στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  :
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2017  :
ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα  1-1  , ( 1-1) .- ^
 
Τα  γκολ : 18΄ ο Γιοβάνοβιτς  , 41΄ ο Κόντε ,
Διαιτητής είναι ο Χρήστος Γκράνας (Θράκης), με βοηθούς τους Κούλα Χασάν (Ξάνθης) και Αϊχάν Χούσκογλου (Θράκης) και τέταρτος ο Ευάγγελος Γρατσάνης (Τρικάλων).
ΑΕΛ (Σάκης Τσιώλης): Θεοδωρόπουλος, Ρέντζας, Γιοβάνοβιτς, Φάρκας, Μονιάκης, Μασαλέσα, Ντέλετιτς, Αγκάνοβιτς, Ναζλίδης, Βαρέλα, Αβραάμ.
Στον πάγκο είναι οι: Κουτογλίδης, Γκόλιας, Γκουλουζάντε, Ρέγες, Ναβάρο και Τσάκο.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Πασχαλάκης, Μπουκουβάλας, Σκόνδρας, Τζημόπουλος, Μιχαήλ, Κούτρης, Λίλα, Κοζορώνης, Ακόστα, Γιάκος, Κόντε.
Στον πάγκο είναι οι: Περιστερίδης, Γαρουφαλιάς, Κοροβέσης, Μπέριος, Ζάιρο, Ναδάλες και Βιδάλ.
VIDEO :
~**ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ  1-1  δηλώσεις γκολ 04/03/201723η  αγωνιστική: https://youtu.be/dL72RwDupPU .-   

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός   2-0 , (0-0) .- ^

Τα  γκολ : Δ.  Παπαδόπουλος ,  Μαρκόβσκι
Διαιτητής: Τ. ΤίκαςΒοηθοί: Ι. Τουμπακάρης, Α. ΔίπλαρηςΤέταρτος: Α. Τσαμούρης
Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Κυριακίδης, Κουτρομάνος, Ρότσα, Ροντρίγκες, Κούσας, Μάκος, Μάρκος Πάουλο, Ρέι, Λόπες, Μουνιός, Μαρκόβσκι.
Στον πάγκο κάθονται οι: Καβουσάκης, Παπάζογλου, Κλέσιο, Μπράβο, Ρόσα, Τσοκάνης, Παπαδόπουλος.
Λεβαδειακός (Γιάννης Χριστόπουλος): Ναμάσκο, Νιασέ, Μαχαίρας, Βασιλείου, Σίλβα, Γιακουμάκης, Μεντί, Καλτσάς, Ουόν, Καραχάλιος, Μιλιάζες.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοσχονάς, Ζεζίνιο, Κουλιμπαλί, Βούρος, Λάτσι, Καψάσκης, Σουμπίνιο.
VIDEO :
~**Παναιτωλικός-Λεβαδειακός  2-0   δηλώσεις γκολ 23η αγων  04/03/2027 : https://youtu.be/HAQcrJbowsM  .-

Παναθηναϊκός - Βέροια  5-0  , (4-0) .-  

Τα  γκολ :18΄πεν., 39΄ , 41΄πεν. ,Μάρκους Μπέργκ , 21΄Βίκτωρ Κλωναρίδης  , 57΄  Βιγιαφάνε ,
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Εμμανουήλ Σκουλάς (Θεσσαλίας), α' βοηθός ο Γεώργιος Καλφόγλου (Θεσπρωτίας), β' βοηθός ο Γεώργιος Πασχάλης (Ηπείρου) και 4ος διαιτητής ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Παναθηναϊκός (4-4-1-1): Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Κουρμπέλης, Ευαγγέλου, Χουλτ, Κουλιμπαλί, Λουντ, Ζέκα, Εμποκού, Βιγιαφάνιες, Κλωναρίδης, Μπεργκ.
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού: Στιλ, Χουχούμης, Ρέις, Μπουμάλ, Λέτο, Μέστο, Χατζηγιοβάνης
Η ενδεκάδα της Βέροιας: Λόπεζ, Ασίγκμπα, Κάλβο, Μίλιεβιτς, Σούλε, Αντονιάν, Σαρπόνγκ, Στόιτσεφ, Κάλι, Λινάρδος, Μπαλάφας.
Στον πάγκο της Βέροιας: Καντιμοίρης, Παπαδόπουλος, Τζιώρας, Μπελαϊντ, Χατζί, Μαυρίας, Κωνσταντινίδης.
Βίντεο :
~** ΠΑΟ-ΒΕΡΟΙΑ  Α΄ ήμίχρονο 4-0  τα γκολ 23η αγων  04/03/2017: https://youtu.be/aNyYHuWmufk .-

~ Κυριακή 05/03/2017  :

 Ατρόμητος - Ηρακλής  1-0  , (0-0) .- ^

Τα γκολ : 91΄ Θωμάς Βασιλείου .-
Διαιτητής: Ε. Κιοτζένης
Βοηθοί: Ι. Κοντιζάς, Σ. Βασιλόπουλος
Τέταρτος: Α. Διαμαντόπουλος
Κίτρινες: Κατράνης, Ζησόπουλος - Περόνε
 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σα Πίντο): Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Φυτανίδης, Μανιάτης, Ζησόπουλος, Ούμπιντες, Λημνιός (61΄ Ντιγκινί), Κατράνης, Πλατέλλας, Τόνσο (71΄ Λε Ταλέκ), Ντάουντα (85΄ Βασιλείου)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Γιαννίκογλου, Κούρος, Ιντζόγλου, Δώνης, Τζανετόπουλος, Πασάς (59΄ Γροντής), Αργυρόπουλος, Λεοζίνιο, Μοντέιρο (79΄ Σαραμαντάς), Περόνε (90΄ Μπαστακός), Ρούσσος
Ατρόμητος (Ρικάρντο Σα Πίντο): Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Φυτανίδης, Μανιάτης, Ζησόπουλος, Ουμπίδες, Λημνιός, Κατράνης, Πλατέλλας, Τόνσο, Ντάουντα.
Στον πάγκο κάθονται οι: Παπαδόπουλος, Βασιλείου, Μπάγκα, Ντιγκινί, Κοντοές, Λε Ταλέκ, Κυριακίδης.
Ηρακλής (Σάββας Παντελίδης): Γιαννίκογλου, Κούρος, Ιντζόγλου, Δώνης, Τζανετόπουλος, Πασάς, Αργυρόπουλος, Λεοζίνιο, Μοντέιρο, Περόνε, Ρούσος.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γιούδας, Σαραμαντάς, Ηλιάδης, Αγγελόπουλος, Γροντής, Καραγκούνης, Μπαστακός.

Αστέρας Τρίπολης - Κέρκυρα  1-2 , (1-0) .- ^

Τα  γκολ:  Μάσσα , Τουράμ (2) .
 Διαιτητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης
Βοηθοί: Βλάσσης, Ζησιμόπουλος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Ντοναρούμα, Καλτσάς, Μπέρτος, Σελίν, Κυριακόπουλος, Τσουκαλάς, Ιγκλέσιας, Φαρίνια (62’ Δημούτσος), Στανισάβλιεβιτς (77’ Ιωαννίδης), Μάσα, Μανιάς.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κουτζαβασίλης, Κεϊτά (46’ Ντουαλά), Ντιμιτρόφσκι, Ιωάννου, Κόντος (73’ Νίκιτς), Σιόντης, Κέβιν Ντιόγκο (63’ Επστάιν), Ζορντάο Ντιόγκο, Γεωργίου, Γκόμες, Τουράμ.
Οι ενδεκάδες:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. (Χαραλαμπίδης): Ντοναρούμα, Καλτσάς, Μπέρτος, Σελίν, Κυριακόπουλος, Τσουκαλάς, Ιγκλέσιας, Φαρίνια, Στανισάβλιεβιτς, Μάσα, Μανιάς.
ΑΟΚ (Γρηγορίου): Κουτζαβασίλης, Κεϊτά, Ντιμιτρόφσκι, Ιωάννου, Κόντος, Σιόντης, Κ. Ντιόγκο, Ζ. Ντιόγκο, Γεωργίου, Γκομές, Τουράμ.

Οι πάγκοι:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.: Αθανασιάδης, Γκαϊντούτσικ, Ευαγγέλου, Δημούτσος, Τσιλιανίδης, Μπαστιάνος, Ιωαννίδης.
ΑΟΚ: Αραμπατζής, Βενέτης, Ονίλο, Σπίνουλας, Ντουαλά, Επστάιν, Νίκιτς.

Βίντεο :
~** Αστέρας-Κέρκυρα   1-2  Α΄ ημίχρονο 1-0  γκολ 5/3/2017:

 https://youtu.be/ee83dCk8egU .-
~**ΑΣΤΕΡΑΣ Τρ- ΚΕΡΚΥΡΑ  1-2  δηλώσεις γκολ  5/3/2017:
 https://youtu.be/D2DUsClKMvQ .-


Ξάνθη - Πλατανιάς  1-0 , (1-0) .- ^

Τα  γκολ : Στο 38΄ ο Γιουνές με κεφαλιά 
Διαιτητής : Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Θεσσαλονίκης)
 Ξάνθη (Λουτσέσκου):  Ζίβκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Γουάλας, Φλίσκας, Λισγάρας, Λάζιτς, Καμαρά, Ντε Λούκας, Τριάδης, Βασιλακάκης, Γιουνές
Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος):  Σωτηρίου, Κάργας, Πριντέτα, Βάντερσον, Γιορέντε, Καρυπίδης, Στάθης, Μουνάφο, Μενδρινός, Σίγκνιεβιτς, Μανούσος
Στον πάγκο της Ξάνθης: Καρασαλίδης, Λουσέρο, Μεχία, Πιτσέλι, Ράνος, Σιλά, Ζαρόπουλος
Στον πάγκο του Πλατανιά: Αποστολόπουλος, Ντεβέσα, Ντίνας, Γουνδουλάκης, Κοκκαλάς, Μαραγκός, Στανισάβλιεβιτς
Βίντεο :
~**Ξάνθη- Πλατανιάς 1-0  Α΄ ημίχρονο  1-0  γκολ 5/3/2017:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός  2-0  , (0-0) .-

Τα γκολ : (53΄ Σάκχοφ, 60΄ Πρίγιοβιτς)  Διαιτητής: Κύζας (Δράμας)
Κίτρινες: Μάτος, Κάμπος, Βαρέλα, Μυστακίδης,Λέοβατς, Φιγκέϊρας, Ελιονούσι
ΠΑΟΚ: Γλύκος, Μαλεζάς (78' Λέοβατς), Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Τσίμιροτ, Σάχοφ, Ουάρντα, Τζάλμα Κάμπος (73' Κάτσε), Ενρίκε (65' Μυστακίδης), Πρίγοβιτς.
ΟΣΦΠ: Λεάλι, Φιγκέιρας, Μποτία, Ρέτσος, Σισοκό, Ρομαό, Ανδρούτσος (62' Μάρτινς), Ελιονούσι (67' Μανθάτης), Φορτούνης, Σεμπα, Ανσαριφάρντ (79' Καρντόζο).
 VIDEO :
~**ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ  2-0   23η αγων  1ο γκολ  5/3/2017:
 https://youtu.be/nL8y3Oxz_nY .-
Δευτέρα 06/03/2017 :

Πανιώνιος - ΑΕΚ

~** Για την  Β΄ Εθνική στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  19η  αγωνιστική στην Football league :
*  Σάββατο 04/03/2017  :
Απόλλων Σμύρνης - Σπάρτη  1-0 ,(0-0) .- ^με γκολ 95΄ Σιαντραβάνη
* Κυριακή 05/03/2017  :
Αιγινιακός - Άρης  0-1  , (0-1) .- ^
~ Παναιγιάλειος -Καλλιθέα  2-0 , (2-0) .-^
~ Αναγέννηση Καδρίτσας -Πανθρακικός  3-0  α.α. -^
~ Αγροτικός Αστέρας -Χανιά  2-0 ,(0-0) .-^
~ Πανσερραϊκός -Τρίκαλα  0-3 , (0-2) .-^
~ Κισσαμικός -Λαμία  1-2  , (1-1) .- ^
~ Αχαρναϊκός- Πανελευσινιακός   0-0 , (0-0) .-^
~ Καλλονή -ΟΦΗ  1-2 , (1-1) .-^

~** Γ΄ Εθνική 3ος όμιλος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  21η  αγωνιστική :
Κυριακή 05/03/2017 :
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Πύλου -ΧΑΛΚΙΔΑ  0-1  , 0-0 .-^
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΠΑΜΒΡΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ  0-0 , 0-0 .-^
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΩΝΙΔΑΣ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ  1-0 , 1-0 .-^
ΠΑΟ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΔΟΞΑ Μεγαλόπολης 1-0  , 1-0 .-^
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΘΗΒΑ 1-0  , 1-0 .- ^
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  2-1 , (1-1) .-^
ΑΣΤΕΡΑΣ Αμαλιάδας-ΑΧΑΪΚΗ  1-0  , 0-0 .- ^

~ *** Τοπικό ερασιτεχνικό Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο ΕΠΣ Μεσσηνίας  :
Α΄  Τοπικό 21η  αγωνιστική :
Σάββατο 04-03-2017 :
Αναγέννηση Παραλίας-Α.Ε. Αβίας   2-0 .- ^
Α.Ο. Μιλτιάδης -Απόλλων Καλαμάτας  1-3 .- ^
Ολυμπιακός Καλαμάτας-Τέλος Άγρας  3-0 .- ^
Κυριακή 05-03-2017  :
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ   1-1  .- ^
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Α.Ο.ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ  5-0 .- ^
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ-Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 0-3  α.α. ^
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ -Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  1-0  .- ^
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  0-0 .- ^

Α1  Τοπικό ΕΠΣΜ   20η  αγωνιστική  :
Σάββατο  04-03-2017  :
Μεσσηνιακός Γ.Σ.-Απόλλων Πεταλιδίου   1-1  .- ^
Α.Ο. Ασπρόχωμα-Ηρακλής Καλαμάτας   3-2 .- ^
Αίαντας Καλαμάτας -Ολυμπιακός Ανάληψης  1-1 .- ^
Κυριακή 05-03-2017  :
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ -ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ  0-1 .- ^
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ-ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.  1-1 .- ^
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ  3-1  .- ^
Α.Ο. Ο0ΜΟΝΟΙΑ-Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ  0-1 .- ^

Β΄ Τοπικό ΕΠΣ Μεσσηνίας 1ος  όμιλος  19η  αγωνιστική και 2ος όμιλος 17η  αγωνιστική :
Σάββατο 04-03-2017 :
Αστέρας Βαλύρας-Διαγόρας Κοπανακίου  0-3 .- ^
Α.Ε Μάνης -Δόξα Καλαμάτας  1-0 .- ^
Ατρόμητος Πλατύ- Α.Σ. Θύελλα Μερόπης   2-1 .- ^
~ Πράσινα Πουλιά-Α.Ο. Στενωσιάς  6-1 .- ^
Κυριακή 05-03-2017 :
ΚΑΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ  1-2 .- ^
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ   2-1  .- ^
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ-Α.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0 .- ^
~ ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ  0-3 .- ^
~ Α.Ο.ΦΥΤΕΙΑΣ-Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ  2-0 .- ^
~ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4-3 .-
~ Α.Π.Σ.ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-Α.Ο.ΠΑΤΙΣΤΑΣ  4-1 .- ^
~ Α.Σ.ΦΥΤΕΙΑΣ -Α.Ο.ΜΕΘΩΝΗΣ   -

Γ΄ Τοπικό  18η  αγωνιστική  :
Σάββατο 04-03-2017  :
Νέστωρ Πύλου - ΑΠΣ Αρις   0-1 .- ^
Θησέας Καλαμάτας-Α.Ο. Λεϊκων  1-2 .- ^
Κυριακή  05-03-2017  :
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Α.Σ.ΔΑΝΑΟΣ  3-1 .- ^
Α.Ο.ΒΕΡΓΑΣ-Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  1-1 .- ^
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ  1-2 .- ^

***  Για την Α1  στο πρωτάθλημα στο Ελληνικό  μπάσκετ :

Προμηθέας Πατρών - ΑΕΚ 67-86 .-
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-46, 50-69, 67-86
Διαιτητές: Πηλοΐδης-Μπήτης-Συμεωνίδης
 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Βαγγέλης Αγγέλου): Παπαντωνίου, Μπλάσινγκεϊμ 11 (1), Γκίκας 9 (2), Πέττας 2, Φαγιέ 7, Τσάμης, Ντίκερσον, Τζόουνς 11, Τόντιτς 15 (2), Σαρικόπουλος 4, Μουρ 8 (1)
ΑΕΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μαυροκεφαλίδης 15 (1), Ούκιτς 11 (1), ΜακΓκράθ 8 (2), Ελονού 2, Βασιλειάδης 17 (5), Χαριτόπουλος 2, Ντίξον 12 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Νιούλεϊ 10 (2), Μαυροειδής, Σκουλίδας, Τσαλμπούρης 6

ΠΑΟΚ – Τρίκαλα 97-86
Τα δεκάλεπτα: 24-26, 43-43, 69-65, 97-86
Διαιτητές: Σώμος, Παναγιώτου, Τζιοπάνος
 ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Χρυσικόπουλος, Κόνιαρης 8 (2), Τσόχλας 7 (2), Μαργαρίτης 17 (1), ΜακΦάντεν 20 (4), Μιλιένοβιτς 2, Γλυνιαδάκης 4, Καραμανώλης, Παπαδόπουλος, Πέινερς 19 (2), Κλάντον 20
ΤΡΙΚΑΛΑ (Γιάννης Καστρίτης): Μανωλόπουλος 10 (2), Κάφεϊ 4, Λίποβι 12 (1), Εζιούκου, Μπιρούτα 19, Τσαγκαράκης 11 (2), Πουλιανίτης 2, Μπάρλοου 25 (3), Καλλές 3, Βαρυτιμιάδης

Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου 61-62
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 30-31, 43-46, 61-62
Διαιτητές: Σταματόπουλος-Ξενικάκης-Λόρτος
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Φώτης Τακιανός): Σκοτ 7(1), Ψαθάς 4, Τσαλδάρης 5(1), Χάρις 17(2), Μάρας 15(2), Δεμερτζής, Ταπούτος 7, Ντόμπλας 6
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Ρέντικ 7, Σαλούστρος 5, Ρέλεφορντ 18(1), Βασιλόπουλος 2, Χολ 12(1), Γεωργαλής 4(1), Αγγελάκος, Αχόνεν 6(2), Ουάτσον 8

Κόροιβος Αμαλιάδας – Απόλλων Πάτρας 71-67
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 42-29, 49-45, 71-67
Διαιτητές: Σχινάς-Πουρσανίδης Γ.-Ψαριανός (Πολιτόπουλος)
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Ντίνος Καλαμπάκος): Μιλουτίνοβιτς 12, Σταρκς 13, ΜακΚλέλαν 8, Σαχπατζίδης 2, Γκότσερ 26 (10/14σ., 6ρ.), Χατζηνικόλας, Σπυριδωνίδης, Πόλαρντ 11, Μιχάλογλου 4, Σανέ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Χίκι, Μπαρτ 22, Σλαφτσάκης, Καλινόσκι 8, Ρέινς 5, Στόκτον 5, Διαμαντάκος 7, Μπάβτσιτς 9, Κουζέλογλου 7, Τσιάρας 2, Βεργίνης 2

Ρέθυμνο – Κύμη 84-73
Τα δεκάλεπτα: 20-8, 35-34, 59-53, 84-73
Διαιτητές: Καρακατσούνης-Τζαφλέρης-Θεονάς
 ΡΕΘΥΜΝΟ (Νίκος Βετούλας): Κώττας 2, Ραζής, Άρνολντ 19(4), Φιτζπάτρικ 17(5), Γιαννόπουλος 18(4), Χριστοδούλου 1, Σάφτενααρ 5, Τάλτον 18(2), Καμπερίδης 2, Παναρετάκης, Θεοδωρίδης, Λέμον Τζούνιορ 2
ΚΥΜΗ (Βασίλης Μπρατσιάκος): Καντί 11(2), Τσούπκοβιτς 2, Κοστόφ 2, Πάλμπλαντ 3(1), Όρτον 16, Τουτζιαράκης 19, Σχίζας 5, Σιγκούνας 6, Σταμάτης 7, Ντίξον 2

~***  Σε  αγώνες της 20ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών στο μπάσκετ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κόροιβος-Απόλλων Πατρών 71-67
Δόξα Λευκάδας-Κολοσσός Ρόδου 61-62
Ρέθυμνο-Κύμη 84-73
Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 67-86
ΠΑΟΚ-Τρίκαλα 97-86

Κυριακή 5/3/2017

Παναθηναϊκός-Άρης  70-54 .-^
 Διαιτητές: Μάνος-Παντελίδης-Μαλαμάς
 Τα δεκάλεπτα: 20-20, 44-30, 53-43, 70-54
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Φώτσης 7 (1), Φελντέιν 5 (1), Χαραλαμπόπουλος 6, Μπουρούσης 3 (7 ριμπ.), Καλάθης 4 (2/12 σουτ), Σίνγκλετον 9 (12 ριμπ.), Ρίβερς 10 (2), Τζέιμς 19 (1), Παππάς 2, Γκάμπριελ 5 (1).
ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Φλιώνης, Τζένκινς 12 (2), Γκόρντον 5 (1), Γιάνκοβιτς 13 (3), Τζάκσον 2, Ξανθόπουλος, Τσαϊρέλης, Ζάρας 8 (2), Χρηστίδης, Σίμτσακ 8, Μούρτος 6.

Ολυμπιακός-Λαύριο  84-52   .-^
 Διαιτητές: Παγώνης-Αναστόπουλος Αντ.-Πιτσίλκας Β.
Τα δεκάλεπτα: 25-8, 44-29, 65-42, 84-52
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Γκριν 8 (1), Μπιρτς 6, Πρίντεζης 7 (1), Μάντζαρης 12 (4), Λοτζέσκι 10, Γιανγκ 2, Τολιόπουλος 2, Παπαπέτρου 10 (2), Γουότερς 6, Αγραβάνης 9 (1), Μιλουτίνοφ 8, Αθηναίου 4
ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Πάντερ 10 (1), Έβανς 12, Γκρέι 12 (3), Περράκης 4, Νίξον 4, Χάμιλτον 2, Τσίρος 1, Στεφανίδης, Αθανασούλας, Κακλαμανάκης 2, Μπολντς 3, Γιαννακόπουλος

***  Μπάσκετ Α1  γυναικών  :

~ ΠΑΟ-ΟΣΦΠ  59-69  .- ^
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρέκας): Μούλη 7 (3/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 28 λεπτά), Στούπα, Άνταμς 13(2), Καλαμπάκου 3(1), Παππά, Σλούκα 2, Δίελα, Εϊβερι 18 (4), Σαπαλίδου, Εζέτσα-Τσινάσα, Χάμπτον 16 (7/17 δίποντα, 10 ριμπάουντ σε 39:39)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Καπογιάννη): Γκοτζή, Σταμάτη 5(1), Δημητράκου 1 (0/8 σουτ), Χατζηνικολάου 8, Κάιζερ 22 (8/15 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Μάλτση, Παπαμιχαήλ, Χαλιβέρα, Τζόνσον 25 (9/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 37 λεπτά), Κοσμά, Καλτσίδου 8 (9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Φουράκη.

***  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ  :
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/03/2017 13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Σπόρτινγκ Χιχόν - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια
La Liga
 13:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπιλμπάο - Ουνικάχα
Liga Endesa
 13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Αταλάντα - Φιορεντίνα
Serie A
 14:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκρόιτερ Φιρτ - Νυρεμβέργη
Bundesliga 2
 15:00 ΕΡΤ3
Αιγινιακός - Άρης
Football League
 15:00 Novasports 2HD
Ατρόμητος - Ηρακλής
Super League
 15:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Έβερτον
Premier League
 16:00 Novasports 5HD
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Α1 γυναικών
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Έμπολι - Τζένοα
Serie A
 16:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Τορίνο - Παλέρμο
Serie A
 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Κάλιαρι - Ίντερ
Serie A
 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Ουντινέζε - Γιουβέντους
Serie A
 16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ
Bundesliga
 17:00 Novasports 3HD
Παναθηναϊκός - Άρης
Basket League
 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός - Λαύριο
Basket League
 17:15 Novasports 4HD
Αστέρας Τρίπολης - Κέρκυρα
Super League
 17:15 Novasports 2HD
Ξάνθη - Πλατανιάς
Super League
 17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια
La Liga
 18:00 Eurosport 1
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
Belgrade, Serbia
 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League
 18:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Αμβούργο - Χέρτα
Bundesliga
 19:30 Novasports 1HD
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Super League
 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπασκόνια - Βαλένθια
Liga Endesa
 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Λας Πάλμας - Οσασούνα
La Liga
 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Χοκς - Ιντιάνα Πέισερς
ΝΒΑ
20:45 COSMOTE SPORT 7 HD
Κίελο - Μπαρτσελόνα
Champions League
 21:15 COSMOTE SPORT 5 HD
Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500
NASCAR Cup Series
 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μάλαγα
La Liga
 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπολόνια - Λάτσιο
Serie A
 22:00 Novasports 2HD
Μονακό - Ναντ
Ligue 1
 22:15 Novasports 3HD
Σπόρτινγκ - Γκιμαράες
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Γιορκ Νικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
ΝΒΑ
00:00 Eurosport 1
Orlando City SC - New York City FC
MLS

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/03/2017

11:30 FOX Sports
Νότιος Κορέα - Ισραήλ
World Baseball Classic
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Φενέρμπαχτσε - Νταρουσάφακα
Super League Τουρκίας
19:30 Novasports 1HD
Πανιώνιος - ΑΕΚ
Super League
21:15 COSMOTE SPORT 7 HD
Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ - Στουτγάρδη
Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD
Καντού - Ρέτζο Εμίλια
Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Σεβίλλη
La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ - Τσέλσι
Premier League
22:00 Novasports 2HD
Εστορίλ - Ρίο Άβε
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
02:30 FOX Sports
Tampa Bay Lightning - New York Rangers
NHL
05:30 FOX Sports
Κινεζική Ταϊπέι - Ισραήλ
World Baseball Classic
05:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Κλίπερς - Μπόστον Σέλτικς
NBA

~
~    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5349   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3466   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3468 video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  12.283  βίντεο   .-  

*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017:
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 01  Φεβρουαρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  .....  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !......  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/02/news-01-2017.html .- 
~** ARFARA NEWS 2  Η Εφημερίδα μας Τετάρτη  01  Φεβρουαρίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-2-01-2017.html .-
~**Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 02-02-2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  .....    :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/02/news-02-02-2017.html .- 
~**Η  Εφημερίδα μας  Αrfara news Παρασκευή 03  Φεβρουαρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  ......  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/02/rfara-news-03-2017.html .- 
~**Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Σάββατο  04  Φεβρουαρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  .....  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-04-2017.html
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 05  Φεβρουαρίου  2017 : ~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας ......  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/02/news-05-2017.html .- 
~**ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ   5  και  6  Φεβρουαρίου 2017  :
Ενημέρωση και για την εβδομάδα που μας άφησε .....
  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/02/5-6-2017.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Δευτέρα 06  Φεβρουαρίου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας  .....  ~ Από Αθήνα Κερατσίνι Νοσοκομείο Ερυθρός ...6-2-2017 ...... : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/02/news-06-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας ......  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/02/news-07-2017.html .-  
~*ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  Τρίτη  07 Φεβρουαρίου 2017  :  ΟΛΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΜΑΣ  .....  :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/02/07-2017.html  
~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News 2 , Τρίτη  07  Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ... :   http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/02/news-2-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου  2017 :Στο  αγιάζι της  ενημέρωσής μας ......    :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-08-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS , Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας ......  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-09-2017.html .- 
~* Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 10  Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  .... :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/02/news-10-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο 11 Φεβρουαρίου  2017  : Στο  αγιάζι  της  ενημέρωσής μας ......  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/02/news-11-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 12  Φεβρουαρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας .......   :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/02/news-12-2017.html .- 
~*ΑΘΛΗΤΙΚΟ  Σαββατοκύριακο 11  και 12  Φεβρουαρίου  2017 : ~*  Όλοι η αθλητική δραστηριότητα της εβδομάδας που πέρασε ....  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/02/11-12-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 13  Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  .:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/02/news-13-2017.html  .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τρίτη 14  Φεβρουαρίου  2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας  .  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-14-2017.html  
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ....   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/02/news-15-2017.html  .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη  16 Φεβρουαρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας   ......   :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-16-2017.html .-
~*  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας : ΥΓΕΙΑ  ..από το Α - Ω ....16/02/2017  :  :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Παρασκευή  17 Φεβρουαρίου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας  ......    :   http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-17-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 18 Φεβρουαρίου  2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  .....: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-18-2017.html   
~*  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή  19  Φεβρουάριος  2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας  .......  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-19-2017.html .-
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 18  και 19  Φεβρουαρίου  2017 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/02/18-19-2017-18022017-17.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου  2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσης ......  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/02/news-20-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/02/news-21-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη  22 Φεβρουαρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-22-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ...: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/02/news-23-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της  ενημέρωσής μας  .....  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-24-2017.html  .- 
~*  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας ...υγεία το Α και το Ω  .. Παρασκευή 24  Φεβρουαρίου  2017:  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/02/blog-post_24.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο  25 Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας .....: http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/02/news-25-2017.html .-
~* Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 :Στο αγιάζι  της ενημέρωσής μας ......: http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/02/news-26-2017.html .- 
~*Αθλητικό Σαββατοκύριακο 25  και  26 Φεβρουαρίου 2017  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/02/25-26-2017-super-league-25022017-3-0-1-0.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Κ. Δευτέρα 27  Φεβρουαρίου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας    :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/02/news.html .-  
~**Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη  28  Φεβρουαρίου  2017 : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  .... :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/02/arfara-news-28-2017.html .-  
~**
~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  :
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  ...
~
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/03/news-01-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας RFAA NEWS Πέμπτη 02-03-2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ... :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/03/rfaa-news-02-03-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 03 Μαρτίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας .... :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/03/news-03-2017.html .-  
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο  04  Μαρτίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας ... :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/03/arfara-news-04-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή της Ορθοδοξίας 05  Μαρτίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας ... :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/03/arfara-news-05-2017.html .- 
~*

Τη  υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια , ως λευτρωθείσα των δεινών , ευχαριστήρια  αναγράφω σοι η πόλις σου , Θεοτόκε . Αλλ΄ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον , εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον , ίνα κράζω σοι , Χαίρε , νύμφη ανύμφευτε  .-
Βίντεο : Τη Υπερμάχω - agioritikovima.gr  , https://youtu.be/OJpkqK7Gdis.-


Η Αναστηλώση των Αγίων Εικόνων - Εμμανουήλ Τζανφουρνάρης, τέλη 16ου - αρχές 17ου αιώνα μ.Χ.  Η Αναστηλώση των Αγίων Εικόνων  Η Αναστηλώση των Αγίων Εικόνων Η Αναστηλώση των Αγίων Εικόνων
~  Η αγία αυτή ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Ποιούμε ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα αγίας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου (840 - 843 μ.Χ.).
Αναφερόμαστε στη μεγάλη εικονομαχική έριδα, η οποία συντάραξε κυριολεκτικά την Εκκλησία μας για περισσότερα από εκατό χρόνια. Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Λέων ο Γ' ο Ίσαυρος (717 - 741 μ.Χ.) αποφάσισε να επιφέρει στο κράτος ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μια από αυτές ήταν η απαγόρευση προσκύνησης των ιερών εικόνων, επειδή, παίρνοντας αφορμή από ορισμένα ακραία φαινόμενα εικονολατρίας, πίστευε πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ειδωλολατρία. Στην ουσία όμως εξέφραζε δικές του ανεικονικές απόψεις, οι οποίες ήταν βαθύτατα επηρεασμένες από την ανεικονική ιουδαϊκή και ισλαμική πίστη. Η αναταραχή ήταν αφάνταστη. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντιμαχόμενες ομάδες, τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες. Οι διώξεις φοβερές. Μεγάλες πατερικές μορφές ανάλαβαν να υπερασπίσουν την ορθόδοξη πίστη. Στα 787 μ.Χ. συγκλήθηκε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες. Σε αυτή επίσης διευκρινίστηκαν και άλλα δυσνόητα σημεία της χριστιανικής πίστεως, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του ορθοδόξου δόγματος και να ομιλούμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας.
Η εικόνα στην Ορθοδοξία μας δεν αποτελεί αντικείμενο λατρείας, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσον τιμής του εικονιζόμενου προσώπου. Ακόμα και ο Χριστός μπορεί να εικονισθεί, διότι έγινε άνθρωπος. Μάλιστα όποιος αρνείται τον εικονισμό του Χριστού αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπινη φύση Του! Οι μεγάλοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, που αναδείχθηκαν μέσα από τη λαίλαπα της εικονομαχίας, διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα με προσοχή και ευλάβεια. Η προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων του Χριστιανισμού δεν είναι ειδωλολατρία, όπως κατηγορούνταν από τους εικονομάχους, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο, καθότι «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει» (Μ.Βασίλειος P . G . 32,149) και «Προσκυνούμεν δε ταις εικόσιν ου τη ύλη προσφέροντες την προσκύνησιν, αλλά δι΄αυτών τοις εν αυταίς εικονιζομένοις» (Ι. Δαμασκ. P . G .94 1356). Η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο και όχι από την ύλη της εικόνας.
Η εικόνα έχει τεράστια ποιμαντική χρησιμότητα. Μια εικόνα, σύμφωνα με γλωσσική έκφραση, αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της εκκλησιαστικής εικονογραφίας οι πιστοί βοηθούνται να αναχθούν στις υψηλές πνευματικές θεωρίες και στο θείον.
Βεβαίως η ηρεμία δεν αποκαταστάθηκε, διότι εξακολουθούσαν να βασιλεύουν εικονομάχοι αυτοκράτορες. Στα 843 η ευσεβής αυτοκράτειρα Θεοδώρα, επίτροπος του ανήλικου γιου της Μιχαήλ του Γ΄, έθεσε τέρμα στην εικονομαχική έριδα και συνετέλεσε στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας.
Οι Πατέρες όρισαν να εορτάζεται ο θρίαμβος του ορθοδόξου δόγματος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών για να δείξει στους πιστούς πως ο πνευματικός μας αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και άλλες αιρέσεις ή θρησκείες, και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες άσκησης. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν και να ενωθούν με το Θεό. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την αλήθεια, αντίθετα η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα και εν τέλει στην απώλεια.
~

3 σχόλια:

 1. Ψάχνετε για ένα δάνειο επειγόντως είτε

  - Για να αναζωογονήσετε τις δραστηριότητές σας

  - Ανακαίνιση του εσωτερικού του διαμερίσματος, του σπιτιού, του κτιρίου κτλ ...

  - Για την υλοποίηση ενός έργου

  - Ή για άλλους λόγους

  Αλλά δυστυχώς η τράπεζα καθορίζει προϋποθέσεις που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε. Χωρίς άλλες ανησυχίες, δίνουμε δάνεια που κυμαίνονται από € 3.000 έως € 500.000 με επιτόκιο 3%.

  Σημείωση: "Το δάνειο σας δεσμεύει και πρέπει να επιστραφεί. Ελέγξτε τις δυνατότητες αποπληρωμής πριν δεσμευτείτε »μόνο σοβαρό άτομο.

  Άμεση επικοινωνία Email: irabebeirapyrgos@outlook.fr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή